8.4.3 Brabo 2

In het najaar van 2011 werd de samenwerkingsovereenkomst Brabo 2 tussen het Vlaams Gewest, de stad Antwerpen, De Lijn en BAM nv goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het referentieontwerp Brabo 2 werd in 2013 gefinaliseerd en goedgekeurd. In de periode voorjaar 2015 – eind 2018 staat de uitvoering van de Noorderleien, Operaplein, tram Noorderlaan en tram Eilandje op de planning.

Brabo 2 omvat de heraanleg van de Noorderleien en het Operaplein, alsook een nieuwe tramverbinding tot Ekeren en naar het Eilandje en het doortrekken van de tram in de Brusselstraat.

Het project moet via het openbaar vervoer zorgen voor een vlotte, hoogwaardige verbinding met het noorden van de stad en het Eilandje. Vóór de Opera wordt een nieuw autoluw plein aangelegd met een ondergrondse parking en een autotunnel. De Noorderleien en de Noorderlaan worden ingericht als stedelijke boulevard, met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en verkeersveiligheid. Aan de A12 komt een park-and-ridezone om de overstap naar het openbaar vervoer te stimuleren.

Vanop de Noorderleien zal de tramlijn Brabo 2 via de Kempenstraat verbonden worden met het reeds aangelegde, maar nog niet in gebruik genomen tramgedeelte op de Noorderlaanbrug. Het Hardenvoortviaduct blijft behouden en wordt uitsluitend gereserveerd voor autoverkeer. Voetgangers en fietsers maken gebruik van ruime fietspaden en wandelzones langsheen de dokranden en het toekomstige ZNA-ziekenhuis.

Fietsers en voetgangers

Wat is er allemaal voorzien?

  • een brede voetgangerszone langs het nieuwe ZNA-ziekenhuis die de Noorderplaats en het Eilandje verbindt met Park Spoor Noord en de wijk Dam

  • voldoende oversteekplaatsen over de trambaan ter hoogte van het toekomstige ZNA-ziekenhuis, Park Spoor Noord en de wijk Dam

  • een dubbelrichtingsfietspad langs de Kempenstraat en Asiadok Oostkaai dat de fietspaden op de Leien verbindt met de dubbelrichtingsfietspaden op de Noorderlaan

  • een veilige oversteekplaats over het Hardenvoortviaduct tussen het toekomstige ZNA-ziekenhuis en de Artesis Plantijn Hogeschool.

 

Openbaar vervoer

Wat is er allemaal voorzien?

  • De tramlijn loopt vanaf de Noorderplaats via de Kempenstraat verder door langsheen de dokranden van het Kempisch dok en Asiadok om dan via een ruime bocht onder het Hardenvoortviaduct door, noordwaarts naast het viaduct aan te sluiten op het kruispunt met de IJzerlaan.

  • Ter hoogte van het nieuwe ziekenhuis wordt een tramhalte ingericht, die naast het ziekenhuis ook de Cadixwijk en de wijk Dam bedient.

  • Een aantal buslijnen zullen van deze trambaan gebruik maken om vanuit het noorden aan te sluiten op de Noorderplaats.

Auto’s

  • Het Hardenvoortviaduct wordt heringericht met 2 x 2 rijstroken. Hierdoor komt er ruimte vrij op het viaduct, waardoor de ontoegankelijke bermen ingericht kunnen worden met kruidenrijke grassen

  • Ook de Kempenstraat wordt heraangelegd. Deze zal in de toekomst geen verbinding meer maken met de Binnenvaartstraat en Noorderplaats en enkel nog te bereiken zijn via de Asiadok-Oostkaai, die ook wordt heringericht. De Kempenstraat blijft wel toegang geven tot het toekomstige ZNA-ziekenhuis en het gebied tussen het Kempisch dok en Asiadok.

  • Er wordt ook nog een verbinding voorzien tussen de August Michielsstraat en de Binnenvaartstraat

 

 [image]

Ontwerp Brabo 2 met weergave van de zonering van voorliggend RUP