Contacteer stad Antwerpen

Personeel en Organisatie | Beheer Werkervaringsklanten

Contact

Waarvoor contacteer je deze dienst

'Beheer Werkervaringsklanten' ondersteunt werkgevers van artikel 60-medewerkers bij deze personeelszaken:

• tijdsregistratie
• registratie van opleidingsuren
• loon en vergoedingen
• verlof en andere afwezigheden
• ziekte en arbeidsongeval
• einddatum en opzegtermijn

Werkgevers van artikel 60-medewerkers contacteren het sociaal secretariaat via info.werkervaringsklant@antwerpen.be

Volg ons op sociale media