A Smaakmeesters

Cookiebeleid Smaakmeesters.be

Versie 1 - 24 september 2020

Stad Antwerpen hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit beleid vindt u meer informatie rond de cookies die door ons gebruikt worden.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens?

Stad Antwerpen is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken (het “verwerken”) van uw persoonsgegevens die in dit beleid worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om onze taken te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Stad Antwerpen
Grote Markt 1
2000 Antwerpen
België
BE 0207.500.123
info@antwerpen.be

Wat als ik nog vragen heb na het lezen van dit cookiebeleid?

Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens via cookies, dan kan u terecht bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré, via het mailadres informatieveiligheid@antwerpen.be.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Deze cookies worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij volgende cookies:

Cookie

Type

Hoe lang een cookie op uw apparaat blijft staan (tenzij u het verwijdert)

Omschrijving

Google Analytics

Derde partij

1 minuut tot 2 jaar

Analytische cookies meten het websitebezoek. Deze gegevens laten ons toe om de structuur, navigatie en inhoud van onze website te verbeteren.

_ga: 2 jaar

_gid: 1 dag

_gat: 1 min

Youtube VISITOR_INFO1_LIVE

Derde partij

5 maanden

Via de dienst YouTube kan u video’s bekijken die we op smaakmeesters.be plaatsen. YouTube zet mogelijk één of meerdere cookies op uw computer om uw surfgedrag te registreren en om voor u relevante video’s te kunnen suggereren. Deze cookie wordt gezet door Youtube en is noodzakelijk voor het gebruik van deze functionaliteit.

Youtube YSC

Derde partij

Sessie

Via de dienst YouTube kan u video’s bekijken die we op smaakmeesters.be plaatsen. YouTube zet mogelijk één of meerdere cookies op uw computer om uw surfgedrag te registreren en om voor u relevante video’s te kunnen suggereren. Deze cookie wordt gezet door Youtube en is noodzakelijk voor het gebruik van deze functionaliteit.

YouTube GPS

Derde partij

30 minuten

Via de dienst YouTube kan u video’s bekijken die we op smaakmeesters.be plaatsen. YouTube zet mogelijk één of meerdere cookies op uw computer om uw surfgedrag te registreren en om voor u relevante video’s te kunnen suggereren. Deze cookie wordt gezet door Youtube en is noodzakelijk voor het gebruik van deze functionaliteit.

 

Hoe kan ik het gebruik van cookies beheren?

U kan uw toestemming geven voor de niet-noodzakelijke cookies door de schuifbalken aan te passen in de cookie banner. Voor de noodzakelijke cookies kan u uw toestemming niet geven of intrekken, gezien deze cookies noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website.

U kan uw toestemming voor de niet-noodzakelijke cookies ten alle tijden intrekken door de schuifbalken in de cookie banner aan te passen, of door de in uw browser opgeslagen cookies te verwijderen. Meer informatie over hoe u dit kan doen, vindt u op de websites van de browserfabrikanten:

      Internet Explorer

      Google Chrome

      Mozilla Firefox

      Microsoft Edge

      Safari

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit. U vindt hieronder een overzicht van de verwerkers op wie we een beroep doen.

Shtick - Communicatiepartner

Balthazar Events - Eventpartner

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie? 

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Volgens de AVG mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze website. Daarna bewaren we uw gegevens nog tot 31/12/2020 voor verwerking in het kader van de Smaakmeesters wedstrijd. Na verloop van deze periode worden uw gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn. 

Wat doen we om uw persoonsgegevens te beveiligen?

We hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet u het recht op toegang, correctie, wissen, gegevensoverdraagbaarheid en beperking van en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u uw rechten wenst uit te oefenen kan u met ons contact opnemen via info@antwerpen.be. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt een identiteitsbewijs door te geven. Dit zodat wij zeker zijn dat u de betrokken persoon bent, en wij uw persoonsgegevens niet meedelen aan de verkeerde persoon.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré, via het mailadres informatieveiligheid@antwerpen.be. 

Als u na de behandeling van uw vraag of klacht niet tevreden bent, kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/