A Smaakmeesters

Privacyverklaring

HOE VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De door u meegedeelde persoonsgegevens worden door Shtick, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Bestormingstraat 5 en ondernemingsnummer BE0637 79 29 15 EN  Balthazar Events, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Keizerstraat 62A met ondernemingsnummer BE0843 70 11 49 EN Stad Antwerpen, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Grote Markt 1 en ondernemingsnummer BE 0207.500.123 verwerkt. Hierna genoemd als “Stad Antwerpen”, “Wij” of “Ons”.

Doel van de verwerking

Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het aanduiden van winnaars van de Smaakmeesters wedstrijd.

Voor die verwerking heeft u uw toestemming gegeven. U kan te allen tijde die toestemming intrekken door contact op te nemen met Stad Antwerpen via info@antwerpen.be

Doorgifte aan andere partijen

Stad Antwerpen  zal uw persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekendmaken aan een derde partij. Wij doen dat alleen als u daarvoor toestemming verleent of als dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens zullen tot 31/12/2020 bijgehouden worden door Stad Antwerpen.

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens door Stad Antwerpen gewist.

Uw rechten

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een recht van inzage, verbetering en desgevallend het wissen van uw gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré, via het mailadres informatieveiligheid@antwerpen.be.

Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (de Gegevensbeschermingsautoriteit), als u vindt dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden.

Drukpersstraat 35 
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be

Indien u vragen zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan u steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré, contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be.