Contacteer stad Antwerpen

Cultuurraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo

De cultuurraad wil via zijn adviezen aan lokale politici de culturele belangen van alle inwoners behartigen. 

De cultuurraad heeft een opdracht als adviesorgaan.

De formele ‘culturele adviesraad’ komt ad hoc samen wanneer er adviezen gevraagd worden door het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, vrijetijdscentrum De Schelde of een andere organisatie.

Daarnaast is er de ‘culturele ideeënraad’ die via WhatsApp van gedachten wisselt of op locatie afspreekt en die ook extra deelnemers kan uitnodigen. Voorbeelden van realisaties zijn het restauratieproject ‘Kapel van de Klos’ en de wandeling ‘Hoogtepunten van Lillo-Fort’.

En tijdens de jaarlijkse verenigingenmarkt wil de cultuurraad een ‘culturele poll’ organiseren omdat er op dat moment veel culturele verenigingen uit het district bereikt worden.

Samenstelling
De cultuurraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers uit socio-culturele verenigingen en cultuurliefhebbers uit het district. De cultuurraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo werd opgericht in 1997 dankzij de samenwerking van zeventien lokale socio-culturele verenigingen. De werking van de culturele verenigingen heeft sindsdien heel wat impulsen gekregen.

Voorzitters:
Danny Roose - danny.roose01@gmail.com
Jorn Van de Cloot - vandeclootjorn@gmail.com

​​Heb je interesse? Hoe deelnemen?

Wil je in contact komen of samenwerken met andere cultuurmakers? Informeer dan naar de voorwaarden om te zetelen in de cultuurraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Mail naar vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be of naar 1 van de voorzitters.

Ondersteunende dienst

Vrijetijdscentrum De Schelde
De Keyserhoeve 66
2040 Zandvliet
tel. 03 298 27 30 
vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door