Contacteer stad Antwerpen

Toelage voor Wilrijkse wijkkrantjes

Bewonersgroepen - grote of kleine - kunnen een buurtkrant maken om de inwoners van hun straat of wijk te informeren. Weetjes over de wijk, informatie over activiteiten, foto's en contactgegevens van de bewonersgroep zijn enkele mogelijke onderwerpen. 

Nieuw reglement

De Wilrijkse districtsraad keurde op 2 september 2021 een nieuw reglement goed waarmee Buurtbouwers een financiële ondersteuning geeft aan wijk- en bewonersgroepen die een buurtkrant willen uitgeven.

Meer info

Buurtbouwers
tel. 03 338 53 59
buurtbouwers@antwerpen.be

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door