Walter Saenen

Samenstelling | districtscollege Wilrijk

Het districtscollege neemt het dagelijkse bestuur van het district waar en staat onder leiding van de districtsburgemeester. Het districtscollege van Wilrijk bestaat uit de districtsburgemeester en vier districtsschepenen.

Walter Saenen
Districtsburgemeester Kristof Bossuyt.

 

Kristof BOSSUYT (N-VA)
Districtsburgemeester en voorzitter van de districtsraad

 • Alle leidinggevende taken (algemeen beleid); vieringen, representatie, plechtigheden & ontvangsten
 • Vertegenwoordiging naar andere overheden
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Wettelijk gedelegeerde of verbonden bevoegdheden aan de functie:
  • Burgerlijke Stand & loketwerking
  • Veiligheid & Preventie – samenleven
  • Decentralisatie / Evenementen
 • Participatie – Informatie – Communicatie – Inspraak & wijkoverleg
 • Ruimtelijke Ordening (coördinatie adviesbevoegdheid BPA’s en RUP’sen)
 • Lokale Economie (Middenstand & HIW)
 • Mobiliteit- & parkeerbeleid & Publiek Domein 
 • Buurtregie

 

Districtsschepen Hans IdesWalter Saenen
Districtsschepen Hans Ides.

Hans IDES (CD&V)
Districtsschepen

 • Groen(voorziening) & (buurt)parken & begraafplaatsen
 • Cultuur en Stadsmakers
 • Jeugd en lokale onderwijszaken
 • Evenementen & Protocol

 

 

Districtsschepen Linda VerlindenWalter Saenen
Districtsschepen Linda Verlinden.

Linda VERLINDEN (N-VA)
Districtsschepen

 • Senioren, gezin en sociale aangelegenheden
 • Dierenwelzijn
 • Erfgoed / Heemkunde (Monumenten(zorg))
 • Volkstuinen

 

 

Districtsschepen Werner Theuns.Walter Saenen
Districtsschepen Werner Theuns.

Werner THEUNS (Open Vld):
Districtsschepen

 • Financiën & Begroting
 • Openbaar Domein/Werken, heraanleg, openbare verlichting
 • Jumelages
 • Geitestoet

 

 

Districtsschepen Robert MoensWalter Saenen
Districtsschepen Robert Moens

Robert MOENS (N-VA)

Districtsschepen

 • Sport
 • Markten & Foren
 • Jaarmarkt

Meer info

Districtscollege Wilrijk
Bist 1, 2610 Wilrijk-Antwerpen 
tel. 03 338 5411 
district.wilrijk@stad.antwerpen.be

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door