Digitale bekendmakingen en nieuwe reglementen

De stad maakt heel wat zaken bekend aan haar bevolking: openbare onderzoeken voor milieu- en stedenbouwkundige vergunningen, nieuwe straatnamen, een bijzonder plan van aanleg, de dagorde van de gemeenteraad, reglementen en beslissingen, ...

Besluiten en besluitenlijsten

Alle bekendmakingen van besluiten en besluitenlijsten op het niveau van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau, de burgemeester, de voorzitter van het vast bureau en de districten gebeuren via de raadpleegomgeving van de stad Antwerpen. U kan het betreffende orgaan en de zittingsdatum selecteren en krijgt dan een overzicht van de besluiten ter inzage.

Cyberaanval
Aangezien de raadpleegomgeving door de cyberaanval tijdelijk niet raadpleegbaar was gedurende de periode van 6 december 2022 tot en met 29 januari 2023, werden de documenten betreffende deze periode geplaatst op volgende pagina's. 

Besluitenlijst Brandweer Zone Antwerpen
Ook van de zittingen van de organen van de Brandweer Zone Antwerpen dienen bepaalde stukken te worden gepubliceerd:

  • van het zonecollege: de besluitenlijst;
  • van de zoneraad: de dagorde en de besluitenlijst.

Ook deze documenten worden gepubliceerd op de raadpleegomgeving. U kan het betreffende orgaan en de zittingsdatum selecteren en krijgt dan een overzicht van de gepubliceerde stukken. 
Aangezien de raadpleegomgeving door de cyberaanval tijdelijk niet raadpleegbaar is, worden de publicaties hier geplaatst.

Recente stedelijke reglementen

Hieronder vindt u de lijst met reglementen en verordeningen die recent werden goedgekeurd of aangepast. Dit overzicht is een beknopte weergave van het authentieke register van bekendmakingen dat nog steeds een fysiek register (boek) is.
Deze digitale beknopte weergave vermeldt:

  • de unieke identificatie van de beslissingen en de datum waarop deze werden aangenomen;
  • de datum van publicatie van het bekendgemaakte document;
  • via de snelkoppelingen in de derde kolom van het overzicht kan u de volledige tekst van de betrokken reglementen of verordeningen lezen.

Specifieke bekendmakingen aan het stadhuis

Politiebesluiten

Bekendmakingen op basis van andere regels of voor andere overheden

De stad Antwerpen maakt ook nog andere documenten bekend op basis van wettelijke of decretale verplichtingen.

Openbare onderzoeken

Een openbaar onderzoek geeft de bevolking de kans om eventuele bezwaren tegen de toekenning van een omgevingsvergunning te uiten. In het kanaal openbaar onderzoek vindt u meer informatie.

Vergunningen

Voor het bouwen, afbreken, herbouwen en verbouwen van een constructie hebt u een omgevingsvergunning nodig. In het kanaal vergunningen vindt u alle informatie.

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.