Contacteer stad Antwerpen

Blusmiddelen

U kunt een beginnende brand vaak zelf blussen. Zo voorkomt u dat de schade oploopt. Doe dit enkel als u uzelf en anderen niet in gevaar brengt. Zorg dat u gemakkelijk kunt vluchten en geen rook inademt.

Tien tips bij een kleine brand

 1. Blijf kalm en reageer onmiddellijk.
 2. Verwittig altijd de brandweer (ook bij een kleine brand). De brand kan namelijk op het eerste zicht onder controle lijken en nadien terug opflakkeren en uitbreiden.
 3. Hou voldoende afstand van het vuur.
 4. Begin vooraan het vuur te blussen en richt op de vuurbasis.
 5. Begin aan de smalste zijde van de brand te blussen.
 6. Blus met de wind in de rug als u buiten bent.
 7. Pak een hevigere brand aan met meerdere mensen en meerdere blustoestellen tegelijk.
 8. Sluit vensters en vooral deuren van kamers waar het nog niet brand om te voorkomen dat de brand zich verspreidt.
 9. Zorg dat vluchtwegen steeds zichtbaar en bereikbaar zijn.
 10. Bij dichte rookontwikkeling verplaatst u zich laag tegen de grond om een betere zichtbaarheid te hebben.

Komt een mensenleven in gevaar? Stop dan met blussen en breng iedereen in veiligheid.

Welk blusmiddel heb ik nodig?

 • Brandblusser
  In een woning of appartement worden vaak brandblussers van het type 6 kg ABC poeder of van het type 6 liter AB waterschuim gebruikt.
 • Branddeken
  Een branddeken (of blusdeken) is een blusmiddel dat dient om kleine vuurhaarden te doven. Het deken dooft het vuur doordat het de zuurstoftoevoer van de brandhaard afsluit.
  Een branddeken moet voldoen aan de Europese kwaliteitsnorm EN 1869:1997. Kijk dus na of je branddeken voldoet aan die Europese bepaling. Lees HIER waaraan je een veilig branddeken herkent en hoe je het gebruikt. 
 • Muurhaspel
  In sommige woningen hangt een muurhaspel. Dit kan gebruikt worden om brandende materialen uit brandklasse A te blussen (zie extra info). Een haspel moet lang genoeg zijn om iedere hoek van de woning te kunnen bereiken. De watertoevoer moet ook steeds in orde zijn.

Waar plaats ik een blustoestel?

Blustoestellen plaatst u best op een duidelijk zichtbare plaats:

 • (nood)uitgangen
 • doorgangen naar (nood)uitgangen
 • traphallen
 • overlopen (gang waarop trap uitkomt)

Blustoestellen in een opbergkast zijn toegelaten op voorwaarde dat deze kast ofwel een transparante deur heeft of voorzien is van het juiste pictogram voor blustoestellen.
De kast mag nooit op slot zijn.

U bevestigt draagbare blustoestellen aan hun steunen of houders. Ze moeten zo geplaatst worden dat de gebruiksinstructies en de vermelding van het blusvermogen goed zichtbaar zijn.

De handgreep van het toestel moet tussen 0.80 m en 1,5 m boven de vloer zijn. De plaats van het blustoestel moet aangegeven zijn door een pictogram. Dit pictogram moet vanaf het binnenkomen van de ruimte zichtbaar zijn, bij voorkeur op een hoogte van 2,20 tot 2,50 m. In gangen hangt u dit best loodrecht op de muur bij het binnenkomen.

Plaats blustoestellen steeds buiten het bereik van kinderen.

Hoeveel blustoestellen heb ik nodig?

Het aantal blustoestellen hangt af van de oppervlakte en het woningtype. Voor een ééngezinswoning volstaan één brandblusser en één branddeken. In een appartementsgebouw moet er minstens één brandblusser per verdieping zijn.

Hoe gebruik ik een blustoestel?

Lees de gebruiksaanwijzing op het blustoestel aandachtig en informeer uw huisgenoten. Herhaal dit regelmatig zodat u weet wat doen!

Hoe onderhoud ik een blustoestel?

Controleer maandelijks of de blustoestellen nog in goede staat zijn. Laat ook elk jaar uw blustoestel nakijken door een gecertificeerd bedrijf. Prijzen kunnen verschillen, dus informeer u goed.

Welk blusmiddel gebruik ik voor welke type brand?

U kunt niet met eender welk blusmiddel elke brand blussen. Het type blusmiddel hangt in de eerste plaats af van het risico. Als er meerdere brandbare materialen voorkomen, moet het type blusmiddel zo gekozen worden dat alle brandklassen behandeld worden. Het gebruik van een verkeerd blusmiddel kan ernstige gevolgen hebben. Zo kan het blussen van materialen uit brandklasse F met water bijvoorbeeld leiden tot een toename van de brand. In dit overzicht ziet u welk blusmiddel u voor welk type brand gebruikt.

Wat zijn de normen en/of eisen die de brandweer stelt aan brandblussystemen?

Het bestek van de architect moet uiteraard gevolgd worden. Voor technische informatie kunt u ook bij uw architect terecht. Meer informatie over normen vindt u op www.nbn.be.

Geeft de brandweer opleidingen en/of toelichtingen i.v.m. technische installaties?

Campus Vesta richt zich als provinciaal opleidingscentrum naar brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening en politie. Veiligheidspersoneel van zowel de publieke als private sector kan hier terecht voor theoretische en praktische opleidingen. Naast een uitgebreid pallet aan standaard- en gespecialiseerde opleidingen, werkt Campus Vesta formules uit op maat voor bedrijven.

Wat doe ik met vervallen brandblusapparaten?

Welke normen gelden voor de leiding van een brandhaspel?

 • Muurhaspels met axiale voeding (conform NBN EN 671-1) aangesloten via een aangepaste leiding op de openbare waterbedeling of ander gelijkwaardig voedingssysteem dienen op oordeelkundig gekozen plaatsen opgesteld zodanig dat elk punt van het hele gebouw besproken kan worden.
 • Het aantal muurhaspels wordt zodanig bepaald dat de af te leggen afstand vanaf om het even welk punt tot het dichtst bij gelegen toestel niet meer bedraagt dan de lengte (20 meter of 30 meter) van de gebruikte haspels. De lengte van de haspel is voldoende indien men ook in de uiterste lokalen kan blussen. Indien dit niet het geval is, dient men een extra haspel te plaatsen die de uiterste lokalen wel kan bereiken. Kijk op de tekening voor verduidelijking.
 • De lengte van de haspel is voldoende indien men ook in de uiterste* lokalen kan blussen.
  Indien dit niet het geval is, dient men een extra haspel te plaatsen die de uiterste lokalen wel kan bereiken.
 • De haspels dienen gevoed met een leiding onder druk zodanig dat het debiet bij de minst bedeelde haspel gelijk is aan of groter dan 24 liter per minuut.
 • De leidingen voor bluswater dienen vervaardigd in staal of in een metaal dat minstens dezelfde waarborgen biedt.
 • De geplaatste muurhaspels dienen voorzien van een vergrendeling zodat men het afsluitmondstuk niet kan verwijderen zonder het openen van een handbediende afsluiter op de watertoevoer.
 • Muurhaspels mogen in opbergkasten geplaatst worden, die ofwel een transparante deur hebben, ofwel voorzien zijn van het pictogram (minimum 100mmx100mm).

Dit artikel is gedeeld door