Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De IGO of inkomensgarantie voor ouderen is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan wie de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt heeft.

Wanneer heb je recht op een IGO?

  • U bent 65 jaar (of ouder).
  • U moet in principe Belg zijn en daadwerkelijk in België verblijven.
  • U mag tijdens het jaar niet langer dan 29 dagen (in een of meerdere perioden) in het buitenland verblijven.
  • Uw inkomsten (en die van de persoon met wie u de hoofdverblijfplaats deelt) mogen een bepaalde grens niet overschrijden.

Opgelet

U hoeft niets te doen als u al een van de volgende tegemoetkomingen ontvangt:

  • een rustpensioen
  • een tegemoetkoming voor personen met een handicap
  • een leefloon 

In bovengenoemde situaties wordt er automatisch nagekeken of u in aanmerking komt voor de inkomensgarantie voor ouderen.

Wie doet de aanvraag?

U kan uw aanvraag persoonlijk doen ofwel iemand een volmacht geven om dit in uw plaats te doen.

Hoe aanvragen?

Goed om weten

Een aanvraag voor een inkomensgarantie voor ouderen geldt meteen ook als aanvraag van een pensioen, en omgekeerd.

Dit breng je mee

  • Uw identiteitskaart.
  • Volmacht (als u zelf niet aanwezig kan zijn).
Dit artikel is gedeeld door