Contacteer stad Antwerpen

Mantelzorgpremie voor senioren in Berchem

U kan bij het district Berchem een premie aanvragen indien u mantelzorger bent.

Mantelzorgers zijn mensen die vrijwillig zorgen voor chronisch zieken, personen met een handicap en hulpbehoevenden. Het district wil zijn waardering voor deze mantelzorgers tonen en hoopt hen op deze manier extra te stimuleren zodat hulpbehoevenden langer kunnen thuisblijven in hun vertrouwde omgeving.

Sinds januari 2017 werd het reglement vereenvoudigd. Zo hoeft u niet meer in te wonen bij de persoon die zorg nodig heeft en speelt het inkomen geen rol meer. Want iemand bedanken, dat staat los van het inkomen. Woont u niet samen? Dan vragen we wel een bewijs te laten invullen door de arts van de zorgbehoevende.

Informatie over het bedrag van de premie en aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om in aanmerking te komen leest u in het toelagereglement.

Hoe aanvragen?

Lees het reglement vooraf grondig na. Bij uw aanvraag dient u een volledig ingevuld, gedagtekend en ondertekend aanvraagformulier in per zorgbehoevende, samen met de bewijsstukken. Dit ingevulde formulier geeft u af aan de onthaalbalie van het Berchemse districtshuis, Grotesteenweg 150, tijdens de openingsuren. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Let wel, aanvragen moeten vóór 15 juni van het lopende kalenderjaar ingediend worden.

Meer info en contact

Seniorenconsulent Berchem
Grotesteenweg 150
2600 Berchem 
tel. 03 338 4017 
senioren.berchem@stad.antwerpen.be