Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Bomen vellen: vergunning nodig?

Als u een boom wilt vellen, hebt u in bepaalde gevallen een vergunning nodig. Hieronder staat beschreven hoe u eenvoudig een omgevingsvergunning aanvraagt. Een ‘aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van bomen’ heet officieel een ‘aanvraag voor terreinaanlegwerken’, maar in de volksmond wordt vooral de term 'kapvergunning' gebruikt. U kunt de aanvraag gemakkelijk zelf opmaken en indienen. U heeft hiervoor geen architect nodig.

Wanneer moet u een vergunning aanvragen?

Wanneer moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het vellen van een boom?

 1. De boom heeft een stamomtrek van minstens 1 meter. Hierbij meet u de stamomtrek vanaf 1 meter boven de grond (zie onderstaande tekening).
  én
 2. De boom staat op meer dan 15 meter van een vergunde woning of een bedrijfsgebouw die zich op hetzelfde perceel bevindt.
Meten van de stamomtrek
Meten van de stamomtrek

Meten van de stamomtrek?

In uitzonderlijke gevallen dient u toch een vergunning aan te vragen voor bomen met een stamomtrek van minder dan 1 meter, of bomen die op minder dan 15 meter van de woning staan:

 • Het perceel waarop de boom staat of het gebouw waarbij de boom staat, is beschermd. Hierbij vraagt u een machtiging aan aan Onroerend erfgoed
 • De boom staat in een bos, maar het bos blijft bos. Hierbij vraagt u een kapmachtiging aan aan Agentschap Natuur en bos.
 • De boom staat in een bos, en de vrijgekomen grond krijgt een andere functie dan bos. Hierbij vraagt u een omgevingsvergunning aan voor ontbossing.
 • Het vellen van de boom is strijdig met voorwaarden van een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning of voorschriften van een stedenbouwkundige verordening, een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning ouder dan 15 jaar.

In alle andere gevallen heeft u geen vergunning nodig om een boom te vellen.
Ook voor het (vakkundig) snoeien van bomen heeft u geen vergunning nodig.

Waaruit bestaat uw aanvraag?

Een papieren dossier bestaat uit 2 X de administratieve stukken (aanvraagformulier + addenda) en 2 X de plannen.

 • Een aanvraagformulier dat u invult en ondertekent. (De toelichting vind je hier.)

   
 • Een korte beschrijving (nota) van wat u precies wilt aanvragen. Houd rekening met de onderstaande vragen:
  • Welke soort boom wilt u vellen?
  • Hoeveel bomen van welke soort wilt u vellen?
  • Wat is de stamomtrek van de bomen, gemeten vanaf 1 meter hoogte van de grond?
  • Waarom wilt u de bomen vellen?
   Indien u meerdere bomen wenst te vellen, dient u dit duidelijk te motiveren.
  • Plant u nieuwe bomen aan? Zo ja? Van welke soort? Hoeveel bomen?
  • Een omschrijving van de plaats waar de werken worden uitgevoerd.
 • Minstens drie genummerde kleurenfoto’s van elke boom die u wilt vellen.
  Deze foto’s moeten een duidelijk overzicht geven van:
  • De situering van de te vellen boom/bomen ten opzichte van de belangrijkste perceelsgrenzen en/of bebouwing.
  • Een zo duidelijk mogelijke foto van de te vellen boom/bomen.
  • In geval van een boomziekte, een zo duidelijk mogelijke weergave hiervan.

Een inplantingsplan.

 • Wat moet er zeker op het plan staan?
  • de straatkant
  • de grenzen van uw perceel
  • de omtrek van uw woning en/of andere gebouwen op het perceel
  • de boom (of bomen) die u wenst te vellen (aangeduid met een bolletje of cirkeltje)
  • per boom de afstand van de stam tot de woning of het hoofdgebouw die zich op hetzelfde perceel bevindt
  • per boom de afstand van de stam tot de dichtstbijzijnde grens van het perceel
  • per boom de plaats vanwaar u de foto’s heeft genomen, met nummering van de foto’s
  • een pijl die de richting van het noorden aanwijst
  • de schaal van uw tekening (bijvoorbeeld 1 centimeter = 1 meter)
Inplantingsplan
Voorbeeld van Cad Gis

U kan optioneel een liggingsplan en/of omgevingsplan toevoegen, deze zijn niet verplicht als bijlage.

 • Een liggingsplan.
  Wat moet er op dit plan staan:
  • De situering van het goed ten opzichte van de belangrijkste straten, met vermelding van de namen van die straten en de belangrijkste plaatsnamen.
  • De ligging van het perceel waarop de boom (of bomen) die u wenst te vellen, aangeduid met een bolletje of cirkeltje.
  • Een pijl die de richting van het noorden aanwijst.
Liggingsplan
Voorbeeld van Google Maps
 • Een omgevingsplan.
  Op dit plan staan:
  • De voorkomende wegen binnen de onmiddellijke omgeving, in het bijzonder de weg of wegen waaraan het goed paalt of vanwaar het goed bereikt kan worden, met de naam van die wegen.
  • De binnen de onmiddellijke omgeving van het goed voorkomende percelen met de eventueel voorkomende bebouwing.
  • De boom (of bomen) die u wenst te vellen, aangeduid met een bolletje of cirkeltje.
  • Een pijl die de richting van het noorden aanwijst.
Omgevingsplan
Voorbeeld van Google Earth

Hoe dient u uw aanvraag in?

U kunt de ‘aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van bomen’ op deze manier indienen:

Digitaal

Omgevingsloket (Vlaanderen)

 • Hiervoor heeft u uw e-ID, pincode en een kaartlezer, een token of een code via mobiele app nodig.
 • Volg de stappen van de aanvraag. Het is nuttig om vooraf het instructiefilmpje te bekijken.
 • Volg deze procedure voor werken waarvoor u geen architect nodig heeft.

Papier

Hoe bezorgen?

 • via een aangetekende zending naar het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
 • op afspraak kan u dit persoonlijk komen afgeven aan het loket vergunningen tegen een ontvangstbewijs. 

Toestaan of weigeren van de vergunning

Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning toestaan of weigeren. Bij het verlenen van een vergunning kan ze ook beslissen dat u een nieuwe boom moet planten.

Wil u een nieuwe boom aanplanten? Hou dan rekening met de richtlijnen over de afstand tussen de boom en de perceelgrens. Een hoogstammige boom moet minstens twee meter van de perceelgrens met de buren worden geplant. Leilinden vormen een uitzondering.

Dit artikel is gedeeld door