Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Grondwater

Het grondwatermeetnet van de stad beantwoordt al je vragen over het grondwater in jouw wijk of buurt.

Grondwatermeetnet Antwerpen

Antwerpen, Scheldestad

Onze stad ligt vlak aan de Schelde en mag met trots een waterstad genoemd worden. Het water in de stad zorgt al eeuwen lang voor voorspoed, maar af en toe ook voor ongemak. Niet alleen het zichtbare water bepaalt de leefbaarheid van een stad, ook het grondwater is van belang. Het beïnvloedt de groei van planten, voorkomt uitdroging van de bodem en is vaak een bron voor drinkwater. Het Antwerpse drinkwater komt echter niet uit de grond, maar uit de Maas.

Hoe ontstaat grondwater?

Via rivieren of andere waternetwerken en neerslag sijpelt water door de poriën van sediment en gesteente door naar de bodem tot het een ondoorlatende grondlaag bereikt. De hoogte waar deze 'verzadiging' optreedt, noemen we het grondwaterpeil. Deze hoogtelijnen duiden we aan op isohypsenkaarten. Voor het vergelijken van hoogteverschillen gebruiken we het TAW-referentieniveau, dat tot stand kwam met de Tweede Algemene Waterpassing.

In deze tabel zie je een aantal TAW-hoogten voor plekken in Antwerpen.

 

WaterlocatiesTAW hoogte in meter
Schelde, gemiddeld laag peil+1,0
Schelde, gemiddeld hoog peil+5,5
Peil havendokken en Albertkanaal+4,3
Groot Schijn, gemiddeld laag peil+1,5
Groot Schijn, gemiddeld hoog peil+3,0

Het grondwatermeetnet van de stad

Het net monitort de stand van het grondwater in het stadscentrum en de districten via 150 peilbuizen. In 2013 plaatste de stad bijkomende meetpunten in de districten Ekeren, Berendrecht-Zandvliet-Lillo en op Linkeroever.

Wat doen we met de resultaten?
De stad volgt de grondwaterstand maandelijks op. Deze gegevens verwerken we in een databank en vergelijken we over verschillende jaren. Zo kunnen we de verandering van historische stijghoogten in beeld brengen en 'gevoelige' zones (voor overstroming, verdroging, verzakking, ...) in kaart brengen.

Daarnaast gebruiken we de gegevens voor adviesverlening bij bouw- en andere projecten. Zo gebruikt de groendienst de gegevens bijvoorbeeld voor het maken van de juiste plant- en boomkeuze. Vanaf 2014 zal ook de kwaliteit van het grondwater worden gemonitord op de aanwezigheid van ongewenste stoffen.

Grondwaterstanden 2014

De stad heeft een uitgewerkt 'waterbeleid'. De principes die daarin zijn opgenomen, zorgen ervoor dat regenwater zoveel als mogelijk natuurlijk gebufferd en teruggegeven kan worden. Om het regenwater echter effectief te kunnen afkoppelen van de riolering voor gebruikt water, is het belangrijk om inzicht te hebben in de bodemgesteldheid en infiltratiegevoeligheid van de bovenste grondlaag in Antwerpen.

De meetresultaten van het grondwater uit 2014 en de bodemgegevens zijn nu verwerkt tot kaarten die via deze link beschikbaar zijn. Studiebureau ABO maakte op vraag van de stad deze kaarten op. De basisgegevens van deze kaarten zijn grondboringen en peilmetingen van het jaar 2014, aangevuld met data uit Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV).

Een meetnet van circa 150 peilbuizen volgt de grondwaterstanden in de stad en de negen districten op. De meetpunten herken je op de kaart aan de hand van een blauw gekleurde bol. Door op dit item te klikken, ontdek je de gemiddelde waarden per meetpunt.

Meer informatie over de kaarten vind je in de linkerkolom naast de kaarten.

Je wil zelf aan de slag met de gegevens?
Je kan de meetresultaten opvragen via het Geopunt (Vlaanderen).

Algemene informatie over wateroverlast (Wateroverlast en stormschade) vind je op deze pagina.