Contacteer stad Antwerpen

Evenemententoelating

 Wanneer heb je een evenemententoelating nodig? Hoe verloopt dat?

Wanneer heb je een evenemententoelating nodig?

Je hebt een toelating nodig voor feesten, braderijen, manifestaties, stoeten en evenementen die plaatsvinden in de openlucht of op de openbare weg en die toegankelijk zijn voor het publiek.
Je hebt dus ook een toelating nodig voor een publieke bijeenkomst op een privélocatie.
(Wat niét kan aangevraagd worden, lees je verder op deze pagina.)

Vraag minstens 3 weken op voorhand een schriftelijke toestemming aan de burgemeester als het gaat om:

 • een publieke bijeenkomst
 • een evenement in openlucht

Een bijeenkomst is openbaar als om het even wie wordt toegelaten:

 • ofwel helemaal vrij toegankelijk
 • ofwel tegen betaling van een bedrag aan de ingang
 • ofwel op voorlegging van een uitnodiging of toegangskaart, wanneer die verspreid of verkocht werden zonder enige selectie, aan iedereen die erom vroeg
 • ofwel met een uitnodiging die geen individueel karakter heeft, of zonder naamsvermelding
 • ofwel met een uitnodiging die in de media is verschenen en voor iedereen bestemd is
 • ofwel omdat er aan de ingang geen enkele controle is op de personen die binnenkomen

Tijdens ieder evenement wordt het publiek of privékarakter van de bijeenkomst beoordeeld op basis van de bovenstaande criteria.

Voorbeelden:

 • festivals, feesten, sportevenementen, beurzen
 • buurtfeestjes en barbecues
 • sportieve/artistieke/humanitaire activiteiten
 • braderijen 
 • rommelmarkten
 • betogingen, manifestaties en optochten
 • doopstoeten en -activiteiten van studenten
 • trouwstoeten
 • plechtigheden en bloemenhuldes
 • het afsteken van vuurwerk
 • circussen

Wanneer je evenement of activiteit meer dan 120 dagen per jaar duurt, heb je een omgevingsvergunning nodig.

Mobiele reclame
Wat kan wel: je deelt al rondlopend gadgets, samples of functionele flyers uit, of je rijdt met een voertuig rond om reclame te maken.
Wat kan niet: het uitdelen van commerciële flyers.

 • Respecteer het politiereglement (zie bijv. artikels 99, 100 en 101 over het uitdelen van reclamedrukwerk en voorwerpen).
 • Je hebt geen toelating of vergunning nodig zolang je geen plaats op de openbare weg inneemt. Uitzondering: Voor mobiele reclame op de Via Sinjoor (de wandelas die loopt van het centraal station over De Keyserlei, Teniersplaats, Meir, Eiermarkt, Groenplaats, Handschoenmarkt, Grote Markt, Suikerrui tot aan Steenplein) moet je een toelating vragen via een evenementenaanvraag. 
 • Je betaalt hierop een taks.

Reclamestand
Voor het plaatsen van een reclamestand op het openbaar domein heb je een evenemententoelating nodig.

 

Andere innames van het openbaar domein

Je hebt ook een evenemententoelating nodig als je voor een beperkte periode een deel van een straat, plein of open ruimte nodig hebt. 

Voorbeelden:

 • tijdelijke wegwijzers
 • een landingsplaats voor een helikopter, luchtballon of een verankerde reclameballon
 • een rode loper voor je winkel
 • kerstverlichting of het gebruik van een geluidsinstallatie in je(winkel)straat

Evenemententerras

Wil je op een vergund open horecaterras een evenement zoals een barbecue of de plaatsing van een extra tapinstallatie laten doorgaan, waarbij je enkel de oppervlakte van het vergunde terras gebruikt? Hiervoor kan je via het digitale evenementenloket een aanvraag doen.

De aanvraag wordt steeds onderzocht. Om toelating te krijgen, moet de aanvraag voldoen aan enkele belangrijke voorwaarden.

 • meer dan 3 weken op voorhand worden gemeld;
 • vrij toegankelijk zijn;
 • het gaat niet om een manifestatie, betoging, studentendoop, reclame of filmopname;
 • er zullen maximaal 500 bezoekers en/of deelnemers gelijktijdig aanwezig zijn;
 • waarbij geen uitbreiding van het bestaand terras is;
 • het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, fietspad, parkeergelegenheid en vormt op geen enkele manier een belemmering voor voertuigen en hulpdiensten;
 • er wordt geen elektronisch versterkte muziek gespeeld vóór 7.00 uur ’s ochtends en na 22.00 uur ‘s avonds;
 • er wordt geen elektronisch versterkte muziek gespeeld luider dan 85 dBA;
 • waarbij maximum 1 tapinstallatie OF 1 toestel om voeding te bereiden op het terras wordt geplaatst (statafels en houten tonnen worden onbeperkt toegelaten);
 • waarbij geen tenten of beschuttingen worden geplaatst die de terraszone afschermen van het zicht naar het plein of de straat toe.
 • er wordt tijdens het evenement geen open vuur gestookt of vuurwerk afgestoken.

Voor kleine opstellingen op je terras, bijvoorbeeld enkel een extra tapinstallatie in het kader van een evenement, kan je nog steeds dezelfde verkorte procedure gebruiken.

Lees meer over Evenemententerras aanvragen.

Evenementen op het water en in het (stads)havengebied
Lees meer over evenementen op het water, in de stadshaven of in het havengebied.
Als blijkt dat de stad niet bevoegd is om je hiervoor een toelating te geven, dan word je doorverwezen naar de juiste contactpersoon.

Procedure aanvraag evenement
Lees meer over Evenementen aanvragen

Wat kan niet? 

Evenementen zijn in principe altijd toegelaten als ze veilig worden georganiseerd en geen of beperkte overlast veroorzaken voor mensen die niet deelnemen. Maar iedereen moet zo veel mogelijk gebruik kunnen blijven maken van de straten, pleinen en parken in de stad.
Verder moet je rekening houden met deze zaken:

 • Private bijeenkomsten met een grote impact op het openbaar domein zijn in principe niet toegelaten. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een tent voor een bedrijfsevenement/teambuilding te plaatsen op een plein of in een park van de stad. Door hun aard zorgen ze er immers voor dat een deel van de stad tijdens het evenement niet meer ‘van iedereen’ kan zijn. Een springkasteel plaatsen voor een verjaardagsfeest in een openbaar park kan zo ook niet. Je kan dus voor bedrijfsevenementen of verjaardagsfeesten geen toelating krijgen. 
 • Bij een evenementenaanvraag voor een terugkerend evenement, wordt er steeds gekeken naar de evaluatie van de voorbije edities. De conclusies hiervan moet je meenemen naar een nieuwe editie.
 • Evenementen die haaks staan op het algemeen beleid van de stad, kunnen geweigerd worden.
 • Het openbaar domein wordt ook niet gereserveerd als private parking. Organisatoren en bezoekers van een evenement kunnen terecht op de reguliere parkeerplaatsen. In bepaalde gevallen kan een deel van het openbaar domein wel gereserveerd worden als logistieke zone voor een evenement, al moet dit beperkt blijven tot het minimum.

Reclame

Reclamestands en reclameacties vinden beter niet plaats op het openbaar domein. Deze acties en boodschappen conflicteren vaak met de doelstelling om de straten en de pleinen van de stad van iedereen te houden. Door hun aard en hun boodschap privatiseren ze het openbaar domein voor het bedrijf of de instantie die reclame voert of wordt het openbaar domein dat van iedereen moet zijn, gebruikt voor private doeleinden en persoonlijk, commercieel geldgewin. De stad is ervan overtuigd dat op de private markt voldoende mogelijkheden bestaan voor commerciële boodschappen.

Op een aantal pleinen en in de parken van de stad, worden reclamestands en reclame-evenementen niet toegelaten.

De stad weigert reclame-uitingen met een fysieke impact op het openbaar domein, vanuit het algemeen zorgvuldig beheer van het openbaar domein en het streven naar een propere stad. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • voetpaden beschilderen;
 • graffiti of andere soorten ‘tags’ aanbrengen;
 • eco-advertising (proper spuiten van tegels in de vorm van een logo);
 • stickers kleven;
 • straatmeubilair gebruiken.

Hou er rekening mee dat u voor een reclamestand:

Contact ​Evenementenloket

e-mail: evenementen@antwerpen.be