Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Afvalstickers

Bied je restafval, PMD of bedrijfsafval (vergelijkbaar met huishoudelijk afval) in containers aan? Kleef dan een afvalsticker op jouw container.

Waarom een afvalsticker?

Heb je grote hoeveelheden afval? Dan kan je dit het beste aanbieden via een plastic container. Op de container voor restafval, PMD of bedrijfsafval (vergelijkbaar met huishoudelijk afval) moet een afvalsticker kleven.
Je hebt geen sticker nodig voor groente- fruit en tuinafval (gft) of voor papier en karton. Deze ophalingen zijn gratis.

In wijken waar er sorteerstraatjes zijn en de huisvuilwagen niet meer langs komt, heb je ook geen afvalsticker nodig. Daar biedt je jouw afval via de sorteerstraatjes aan.

Afvalstickers bestellen

Vanaf nu kan je afvalstickers voor 2022 kopen. Bestel ze hier.
Na betaling krijg je de afvalsticker thuis gestuurd. 

Voor de aankoop van afvalstickers moet je jouw rijksregisternummer of ondernemingsnummer opgeven. Gebruik je de afvalsticker niet zelf? Geef het rijksregisternummer van de (meerderjarige) gebruiker of het ondernemingsnummer van de rechtspersoon op die de afvalsticker gebruikt.

Lukt het niet om de sticker online te bestellen? Dan helpt het stedelijk contactcenter je verder elke werkdag van 9 tot 17 uur op 03 22 11 333. Hou je rijksregisternummer of ondernemingsnummer bij de hand. 

Je kan als particulier ook zelf afvalstickers bestellen in het zelfbedieningsloket bij jou in de buurt. Neem zeker je identiteitskaart en PIN-code mee.

Scholen en verenigingen

Scholen en verenigingen hebben ook in 2022 recht op een uitzondering. Dit betekent dat zij de goedkopere afvalstickers voor particulieren kopen. Enkel bedrijven kopen afvalstickers bedrijfsafval voor containers die huishoudelijk afval of afval vergelijkbaar met huishoudelijk afval aanbieden aan de huisvuilophaling van de stad.

Afvalcontainer

Een afvalcontainer kan u kopen in een privéwinkel.
Denk er ook aan dat u steeds plastic containers moet gebruiken. De ijzeren containers zijn niet toegelaten.

Tarieven: afvalstickers geldig tot 31/12/2022

Datum van bestelling1/1/2022 - 31/3/20221/4/2022 - 30/6/20221/7/2022 - 30/9/20221/10/2022 - 31/12/2022
restafval 240 liter172,64 euro129,80 euro86,32 euro43,16 euro
restafval 770 liter553,74 euro416,35 euro276,87 euro138,44 euro
restafval 1.100 liter791,12 euro594,83 euro395,56 euro197,78 euro
pmd 770 liter150 euro112,5 euro75 euro37,5 euro
pmd 1.100 liter200 euro150 euro100 euro50 euro
bedrijfsafval 240 liter229,61 euro172,64 euro114,81 euro57,40 euro
bedrijfsafval 770 liter736,48 euro553,74 euro368,24 euro184,12 euro
bedrijfsafval 1.100 liter1052,19 euro791,12 euro526,10 euro263,05 euro

De datum van je bestelling bepaalt het tarief dat je betaalt. De prijs van de afvalstickers daalt tijdens het jaar. Het kan dus best interessant zijn om enkele dagen te wachten voor je de bestelling plaatst. Uiteraard moet je jouw afval altijd correct aanbieden. In afwachting van de afvalstickers gebruik je dus de afvalzakken van de stad Antwerpen.
 

Bedrijfsafval

Bedrijven mogen restafval aanbieden in een container. Wat is een bedrijf?

 • Iedereen die zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, een economische activiteit uitoefent en daarbij goederen levert en/of diensten verricht.
 • Ook elke onderneming, vennootschap, vereniging, inrichting en instelling, zelfs indien winsten worden afgestaan (met uitzondering van de officiële en gesubsidieerde onderwijsinstellingen, sport- en culturele verenigingen en erkende jeugdverenigingen - zoals vermeld in het retributiereglement).

Een syndicus die afvalzakken of afvalstickers koopt voor het afval van gezinnen of een zelfstandige die voor zichzelf als particulier afvalzakken of -stickers aankoopt, mag vanzelfsprekend zakken en stickers voor particulieren aankopen.

Een handelaar of ondernemer die boven zijn zaak woont, mag als particulier uiteraard twee witte huisvuilzakken aanbieden. Wens je er meer aan te bieden dan doe je dit in de gele plastic zakken van 60 liter of in de daarvoor voorziene containers.

Je verhuist? 

Je betaalt de afvalsticker voor een heel jaar. Als je in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente, kunnen de resterende kwartalen terugbetaald worden. Voor informatie over de vernietiging van de afvalsticker contacteer je het stedelijk contactcenter.

Duplicaat afvalsticker

In volgende gevallen kan je een duplicaat van jouw afvalsticker aanvragen:

 1. Diefstal van de sticker of de container
  Geef de diefstal aan bij de politie. Mail het pv door naar het stedelijk contactcenter. Je krijgt een duplicaat van de sticker thuis opgestuurd.
   
 2. Nieuwe container
  Wanneer je een nieuwe container aanschaft, moet de sticker op de oude container worden vernietigd door de dienst stadsreiniging. Je krijgt daarna een duplicaat van de sticker opgestuurd. Mail hiervoor naar het stedelijk contactcenter. Vermeld in de e-mail zeker uw dossier- of bestelnummer.

  Indien er tijdens de ophaling door de stadsdiensten schade werd veroorzaakt aan je container en deze daarom niet meer bruikbaar is, meldt je dat in dezelfde e-mail. Wij bezorgen jouw dossier vervolgens aan onze verzekeraar voor verder onderzoek.

 3. Beschadiging van de sticker bij het kleven
  De sticker is enkel geldig wanneer volgende zaken goed leesbaar zijn:

  - type afval (PMD of rest) en literinhoud
  - jaartal 
  - serienummer

  Als de sticker nog niet op de container kleeft, mail je ons een foto van de beschadigde sticker door. Je krijgt daarna een duplicaat van de sticker opgestuurd.

  Kleeft de sticker al gedeeltelijk op de container en kan hij niet meer verwijderd worden? Dan moet hij vernietigd worden door de dienst stadsreiniging. Ook in dit geval mail je ons een foto van de sticker op de container door.

Mailadres stedelijk contactcenter: info@antwerpen.be.

Dit artikel is gedeeld door