Een beheerplan voor Park Spoor Noord

Park Spoor Noord is een beleefpark met een pleinfunctie. De nadruk ligt er op sport, spel en evenementen, maar u kan er ook rustig verpozen.

Een nieuwe plek met zo’n divers karakter dat bovendien een heel verscheiden publiek aantrekt, vraagt om een goed uitgewerkt beheerplan dat het parkgebruik in goede banen moet leiden. Omdat Park Spoor Noord meer wil zijn dan een groene plek, koos men ervoor een beheerplan op te maken dat niet alleen het nodige onderhoud en toezicht in kaart brengt, maar ook bekijkt wat nodig is om het park als ontmoetingsruimte ten volle te benutten en te stimuleren.

Onderhoud, toezicht en vooral veel activiteiten

De voorbije jaren heeft de stad veel geïnvesteerd om de buurt rond Park Spoor Noord op te waarderen en aangenamer te maken om te wonen en te vertoeven. De komst van het nieuwe park heeft het tempo en de aard van de opwaardering van de buurt in belangrijke mate mee bepaald.

Het hoofddoel van het beheerplan is om van bij de opening een zo groot en divers mogelijk gebruik van het park aan te moedigen met zo weinig mogelijk overlast- en veiligheidsproblemen.

Om dit te bereiken, stelt de stad de volgende maatregelen voorop:

- Kort op de bal spelen met betrekking tot onderhoud, opkuis en reparatie van parkdelen.
- Streng en snel optreden naar overlastgedrag en crimineel gedrag toe.
- Plannen van tal van activiteiten in het park.

Wat betekent dit voor u?

De verschillende stadsdiensten maakten onderlinge afspraken rond:

-          regelmatige opkuisacties;
-          extra aanwezigheid van buurttoezichters;
-          een team dat zich uitsluitend bezig houdt met het onderhoud van het park;
-          epeciale overlastacties;
-          enzovoort.

Verder zorgt een medewerker van de stad in samenwerking met de jeugdwerkingen, pleinwerking, Stadsmakers en tal van verenigingen uit de buurt voor de organisatie van tal van activiteiten in en rond het park.

Dit artikel is gedeeld door