Contacteer stad Antwerpen

Samenstelling districtscollege Deurne

Het districtscollege staat in voor het dagelijkse bestuur van het district. Het districtscollege bestaat uit districtsburgemeester Tjerk Sekeris en districtsschepenen ​Elke Brydenbach, Frank Vercammen, Freddy Lorent en Philip Van Acker.

Districtscollege Deurne (v.l.n.r. Philip Van Acker, Frank Vercammen, Elke Brydenbach, Tjerk Sekeris, Freddy Lorent)

Het districtscollege neemt het dagelijkse bestuur van het district waar en staat onder leiding van de districtsburgemeester. Het districtscollege is een collegiaal orgaan. Dit wil zeggen dat alle beslissingen gezamenlijk worden genomen. Toch is er een interne taakverdeling: de bevoegdheden. De vergaderingen van het districtscollege zijn gesloten zittingen.

Het aantal inwoners van het district is bepalend voor het aantal districtsschepenen. Het districtscollege van Deurne bestaat uit de districtsburgemeester en vier districtsschepenen:

Tjerk Sekeris (N-VA)

 • districtsburgemeester Deurne
 • Bevoegdheden: algemene leiding, communicatie, budget, mobiliteit, ruimtelijke ordening, cultureel erfgoed en lokale economie
 • tjerk.sekeris@antwerpen.be
 • tel. 03 338 46 21
 • ​gsm 0473 50 47 65
Tjerk Sekeris
Tjerk Sekeris

Elke Brydenbach (N-VA)

 • districtsschepen Deurne
 • Bevoegdheden: sport, jeugd, Ding Dong Deurne en feestelijkheden
 • elke.brydenbach@antwerpen.be
 • tel. 03 338 47 04
 • gsm 0476 40 48 56
Elke Brydenbach
Elke Brydenbach

Frank Vercammen (Vooruit)

 • districtsschepen Deurne
 • Bevoegdheden: sociale zaken, senioren, dierenwelzijn, groen, participatie en cultuur
 • frank.vercammen@antwerpen.be
 • tel. 03 338 45 27
 • gsm 0497 54 86 85
Frank Vercammen
Frank Vercammen

Freddy Lorent (onafhankelijk)

 • districtsschepen Deurne
 • Bevoegdheden: publieke ruimte, begraafplaatsen, straatbeeld en burgerlijke stand
 • freddy.lorent@antwerpen.be
 • tel. 03 338 47 03
 • gsm 0493 25 76 51
Freddy Lorent
Freddy Lorent

Philip Van Acker (onafhankelijk)

 • districtsschepen Deurne
 • Bevoegdheden: markten en foren, toerisme, milieu en volkstuinen
 • philip.vanacker@antwerpen.be
 • tel. 03 338 46 73
 • gsm 0468 20 72 85
Philip Van Acker
Philip Van Acker

Meer info

Districtshuis Deurne
Maurice Dequeeckerplein 1
2100 Deurne 
district.deurne@antwerpen.be

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door