Contacteer stad Antwerpen

Adviesraad sport Wilrijk

Deze raad adviseert het district Wilrijk over het lokale sportbeleid. 

De adviesraad is op dit ogenblik samengesteld uit vertegenwoordigers van Wilrijkse sportclubs en een sportaanbieder. Hij adviseert het district over het lokale sportbeleid: bijvoorbeeld de aanleg van een nieuw buurtsportveldje, de organisatie van een sportevenement, subsidieaanvragen …

Deze adviesraad komt regelmatig samen om op vraag van het district of uit eigen initiatief adviezen te formuleren. Naast deze bijeenkomsten organiseert de adviesraad samen met het district jaarlijks ook een 'Trefmoment Sport' waar boeiende thema’s worden besproken en  aan netwerking wordt gedaan. Op deze ontmoetingsavonden zijn alle Wilrijkse sportclubs, individuele sporters en inwoners met een hart voor sport meer dan welkom.

Draagt u sport hoog in het vaandel? Wilt u mee nadenken over het sportleven in Wilrijk? Sluit u dan aan bij de adviesraad Sport.

Meer info


sportraad.wilrijk@antwerpen.be
p/a Bist 1, 2610 Wilrijk
tel 03 338 53 24 

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door