Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Cultuurforum Borgerhout

Het cultuurforum adviseert het districtscollege en de districtsraad omtrent culturele kwesties in het district. Ook streeft het cultuurforum ernaar om culturele verenigingen en organisaties samen te brengen. 

Cultuurprijzen 2014

Wat doet het cultuurforum?

Het cultuurforum heeft een opdracht als adviesorgaan. Concreet komt dit neer op het volgende:

  • Het cultuurforum geeft advies over het cultuurbeleid, zoals bedenkingen en voorstellen.
  • Het cultuurforum fungeert als spreekbuis voor het hele culturele veld (producenten, gebruikers, verenigingen) naar het beleid. Dit betekent het aanduiden van blinde vlekken, het informeren over de noden en behoeften van het veld en het communiceren van de gemaakte keuzes aan de sector.
  • Soms neemt de cultuurforum zelf het initiatief en organiseert het een netwerkmoment.

Hebt u interesse? Hoe deelnemen?

In het cultuurforum zetelen vertegenwoordigers van plaatselijke culturele verenigingen, alsook organisaties die werken met professionelen en deskundigen op het vlak van cultuur.

Indien u interesse hebt om deel uit te maken van het Borgerhoutse cultuurforum kan u contact opnemen via cultuurforum.borgerhout@antwerpen.be


Contact

cultuurraad.borgerhout@antwerpen.be

 

Ondersteunende dienst

cultuurantenne.borgerhout@antwerpen.be
District Borgerhout
Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
tel: 03 338 17 39

Verslagen

Adviezen

Dit artikel is gedeeld door