Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Cultuurraad Borgerhout

De cultuurraad adviseert het districtscollege en de districtsraad omtrent culturele kwesties in het district. Ook streeft de cultuurraad ernaar om culturele verenigingen en organisaties samen te brengen. Daarnaast organiseren ze soms zelf een culturele activiteit, zoals de cultuurprijzen. 

Wat doet de cultuurraad?

De cultuurraad heeft een opdracht als adviesorgaan. Concreet komt dit neer op het volgende:

 • De cultuurraad geeft advies over het cultuurbeleid, zoals bedenkingen en voorstellen.
 • De cultuurraad fungeert als spreekbuis voor het hele culturele veld (producenten, gebruikers, verenigingen) naar het beleid. Dit betekent het aanduiden van blinde vlekken, het informeren over de noden en behoeften van het veld en het communiceren van de gemaakte keuzes aan de sector.
 • Soms neemt de cultuurraad zelf het initiatief en organiseert of coördineert hij een cultureel project.

Wanneer vergadert de cultuurraad?

Het bestuur van de cultuurraad komt minstens zes keer per jaar samen. Elk jaar vindt minstens één algemene vergadering plaats, met alle leden van de cultuurraad. Het bestuur van de cultuurraad bereidt de algemene vergadering voor, stelt de agenda op en bepaalt de datum. Niet leden zijn enkel welkom op uitnodiging. Voor specifieke dossiers kunnen er werkgroepen worden opgericht. 

Hebt u interesse? Hoe deelnemen?

In de cultuurraad zetelen vertegenwoordigers van plaatselijke culturele verenigingen, alsook organisaties die werken met professionelen en deskundigen op het vlak van cultuur.

Indien u interesse hebt om deel uit te maken van de Borgerhoutse cultuurraad kan u een aanvraagformulier invullen:

Samenstelling Raad van Bestuur

 • Geert Janssens (Heemkundige Kring Borgerhout): voorzitter
 • Godelieve Fonteyne (Cultuur en ontspanning)
 • Hulnara Khaynus (vzw Internationaal Comité)
 • Danny Geleyn (architect)
 • Michael Bracke (kunstenaar)
 • Koen Huybreghts (Reuzen vzw)
 • Stef Lauwers (Goedendagstraatcomité)

Cultuurprijzen

De cultuurprijzen of de reuskes is een tweejaarlijks initiatief van de cultuurraad die mensen of verenigingen in de bloemetjes zetten die iets bijzonder deden voor cultuur in Borgerhout en/of die initiatieven namen om mensen bij elkaar te brengen.

Er zijn vier categorieën:

 • Reus: carrièreprijs
 • Reuzin: blikvanger
 • Dolfijn: beloftevol talent
 • Kinnebaba: diversiteit op alle gebied

De volgende editie van de cultuurprijzen gaat door in het najaar van 2020.
 


Contact

cultuurraad.borgerhout@antwerpen.be

 

Ondersteunende dienst

cultuurantenne.borgerhout@antwerpen.be
District Borgerhout
Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
tel: 03 338 17 39

Verslagen

Adviezen

Dit artikel is gedeeld door