Contacteer stad Antwerpen

Bosbeheerplan Fort 8

Het bosbeheerplan moet van Fort 8 een duurzame, groene plek maken ... en het zo houden.

Het bosbeheerplan is opgemaakt in samenwerking met het studiebureau Grontmij en geldt voor een periode van 20 jaar. Het doel van het plan is een duurzaam en multifunctioneel bosbeheer.

Kernpunten van het plan

Het bosbeheerplan besteedt vooral aandacht aan een duurzaam bosbeheer, met de nadruk op hoogdunning, het verwijderen van ongewenste exoten en de uitwerking van een speelzone. Ook het optimaliseren van de visplaatsen en het behoud van spontaan ontwikkelde boszones alsook de oude militaire beplanting staan in het plan aangegeven.

Meer info

Mail: Stedelijk wijkoverleg Hoboken

Marneflaan 3
2660 Hoboken 
tel. 03 338 30 28 

 

Dit artikel is gedeeld door