Contacteer stad Antwerpen

Procedure evenementenaanvraag

Wil je een deel van de openbare weg gebruiken of organiseer je een openbaar evenement in de openlucht? Dat moet je vooraf aanvragen. Dat doe je via het online evenementenloket.

 

Aanvragen voor alle evenementen, manifestaties (betogingen), trouwstoeten en evenemententerrassen moeten gebeuren via het online evenementenloket van de stad. 

Aanvragen voor film- of fotoreportages kan je in hetzelfde loket doen. Je leest er hier meer over.

Veel info over het organiseren en aanvragen van een evenement: overzichtspagina.

Aanvraagtermijnen

Voor kleine evenementen vraag je ten laatste 3 weken op voorhand toelating aan.

 • Met kleine evenementen bedoelen we een activiteit die niet langer dan 1 dag duurt en geen enkele tussenkomst van de stad vergt. 
 • In sommige gevallen volstaat een 'melding', wat betekent dat je meteen toelating krijgt van de stad.
 • Het evenementenloket bekijkt of de gevraagde locatie beschikbaar is en onderzoekt de activiteit.
 • Je krijgt zo snel mogelijk bericht als er ergens een probleem is.

Voor middelgrote evenementen vraag je ten laatste 6 weken vooraf toelating aan.

 • Dit geldt ook voor kleine evenementen waarbij 1 of andere vorm van ondersteuning van de stad nodig is, zoals fietsbegeleiding en straten autovrij of parkeervrij maken.
 • Logistieke steun van de stad vraag je minstens 2 maanden op voorhand aan.

Voor grote evenementen vraag je 4 maanden op voorhand toelating aan.

Hoe gebruik ik het evenementenloket?

 • ​Om een aanvraag te doen heb je een A-profiel nodig. Je maakt een account aan en logt daarmee in op het evenementenloket. Let wel dat je telkens met dezelfde gebruikersnaam, hetzelfde e-mailadres en manier (It’sme, M-profiel, …) inlogt om je dossiers te bekijken. Wij adviseren ook om de webbrowser Google Chrome te gebruiken.
 • Kies welke activiteit je wil organiseren.
 • Vul de vragenlijst in.
 • Je kan op een interactieve kaart ook je opstellingen intekenen. Zo zie je meteen of de door jou gekozen locatie en datum nog beschikbaar zijn.
 • Voor de meeste evenementen wordt in dit systeem gewerkt met 2 formulieren: een basisformulier en een detailformulier.
 • Je zal eerst een basisformulier moeten invullen en indienen. Vanaf dat onze diensten de nodige basiscontroles hebben gedaan en het dossier opstarten zal je de vraag krijgen om een detailformulier in te vullen, waar er meer informatie en details kunnen meegegeven worden. Hou dus zeker jouw mailbox (waarmee je de aanvraag deed) goed in het oog.

Meer informatie

Wat doet de stad met je aanvraag?

De stad onderzoekt jouw aanvraag en beoordeelt het evenement op verschillende criteria. Met onderstaande checklist gaat de stad na of jou activiteit veilig en netjes kan verlopen, met een minimale overlast voor de bewoners die niet deelnemen.

 • Is de gevraagde locatie nog vrij op de door jou vermelde datum?
 • Is dit de meeste geschikte locatie voor jouw evenement?
 • Wat adviseren de andere stadsdiensten?
  • De politie bekijkt de aanvraag vanuit veiligheidsperspectief, verkeerstechnische aspecten en invloed op mobiliteit.
  • De brandweer bekijkt de inplantingsplannen en gaat onder andere na of de brandveiligheid gegarandeerd blijft.
  • De dienst stadsreiniging bekijkt de impact van het evenement op de properheid van de buurt.
  • De logistieke diensten van de stad bekijken of de door jou gevraagde materialen beschikbaar zijn.
  • De milieupolitie bekijkt of lawaaioverlast kan ontstaan voor de omgeving.
 • Indien nodig kan je toelichting geven op een veiligheidsoverleg met de betrokken stadsdiensten.
 • Na het inwinnen van deze adviezen wordt jou aanvraag opnieuw voorgelegd aan het college (grote evenementen) of aan de burgemeester (kleinere evenementen) voor een definitieve beslissing.
 • Na de goedkeuring door het college of de burgemeester ontvang je een toelating voor het evenement. Hieraan kunnen eventueel een aantal bijkomende voorwaarden verbonden zijn.
 • Op elk evenement dat je organiseert in Antwerpen gelden sowieso de algemene voorwaarden en de standaardvoorwaarden van de brandweer Antwerpen.

Andere vergunningen en kosten

Soms heb je naast de evenementenvergunning andere vergunningen nodig:

 • een omgevingsvergunning
 • een milieuvergunning (milieuvergunningen@antwerpen.be)
 • vergunningen of toelatingen van andere instanties, eigenaars of overheden:
  • toelating van het de Vlaamse Waterweg voor evenementen op Sint-Annastrand of de Boeienweide;
  • toelating van het Havenbedrijf  voor evenementen in de haven of op de kade;
  • toelating van de Provincie Antwerpen voor evenementen in het Rivierenhof.

Het evenementenloket verwittigt de aanvrager als hij extra vergunningen moet aanvragen. Hou er rekening mee dat een procedure met verschillende vergunningen heel wat tijd in beslag kan nemen.

In sommige gevallen moet je ook rekening houden met een aantal taksen en retributies.