Buurtregie in Deurne

Buurtregie is een dienst van de stad Antwerpen. De dienst stelt buurtregisseurs aan in een buurt om acties op te zetten die een positieve buurtbeleving bevorderen. In samenspraak met de buurtverenigingen en officiële instanties zoekt de buurtregisseur naar oplossingen voor overlast- en leefbaarheidsproblemen.

Buurtregie zorgt voor een positieve buurtbeleving

Bij buurtregie staan drie elementen centraal.

  • Ten eerste de buurt. De dienst is actief in buurten die vooraf werden bepaald en afgebakend op basis van een overlastanalyse.

  • Ten tweede werken de buurtregisseurs aan verschillende vormen van overlast. Concreet richten ze zich op sociale en fysieke overlast, samenlevingsproblemen, onveiligheid en onveiligheidsgevoelens. Dit uit zich in acties op vier domeinen: veilig, proper, hersteld en gezellig.

  • Ten slotte brengen de buurtregisseurs alle mogelijke diensten, projecten, buurtverenigingen en initiatieven samen (cf. netwerkvorming). Op deze manier zorgen ze voor voldoende uitwisseling van informatie en afstemming tussen alle betrokkenen. Bovendien wordt er zodoende gecoördineerd en geïntegreerd gewerkt.

De grote kracht van buurtregie is dat alle acties worden uitgevoerd door verschillende stedelijke en niet-stedelijke projecten, diensten en organisaties samen of afgestemd op elkaar. Op deze manier dragen alle actoren hun steentje bij tot een betere leefbaarheid in de buurt. Bovendien leren de verschillende actoren elkaars werking (beter) kennen en worden er fundamenten gelegd voor toekomstige acties.

Meer info en contact

Ignace Bruggeman, buurtregisseur Deurne-Noord-Centrum-Oost (alles boven het Rivierenhof)
Tweegezusterslaan 47, Deurne
tel. 03 327 98 86
ignace.bruggeman@antwerpen.be

David Hilderson, buurtregisseur Deurne-Zuid (alles onder het Rivierenhof)
Maurice Dequeeckeprlein 1, Deurne
tel. 03 338 45 85
david.hilderson@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.