Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Hobokense Polder/Polderbos

Polderbos/Hobokense polder is een natuurgebied van 170 hectare. U kan er vrij wandelen of met een natuurgids. Vanuit enkele kijkhutten observeert u de vogels.

Hobokense Polder

In de Hobokense Polder vindt u prachtige natuur, runderen en verschillende vogels. U kan er een lange wandeling maken en vanuit de kijkhutten heel wat vogels spotten.
 

In goed beheer

Als mensen niet zouden ingrijpen, zou de Hobokense Polder evolueren naar een bos op lange termijn. Het graslandschap zou dan verdwijnen. Door regelmatig te maaien en te kappen wordt dat tegengegaan. Er worden ook grote grazers ingezet in het natuurbeheer zoals gallowayrunderen. 

De Hobokense Polder wordt zowel door Natuurpunt beheerd als door de Goudklompjes. Dat is een groep enthousiaste vrijwilligers die elke woensdag komt helpen. André Van Langenhove is zo’n Goudklompje. “Wij houden de wandelpaden en het bos vrij. Als het bos begint dicht te groeien, maaien we en verwijderen we exoten. Verder worden ook de grachten aangepakt. We verzorgen eveneens de dieren. Op woensdag steken leerlingen uit Hobokense scholen een handje toe. Zo leren ze iets van de natuur. Er is ook een opruimteam dat wordt ingezet. Aan de Hobokense Polder is immers constant werk”, vertelt André.

Vogels tellen

U kan ook deelnemen aan vogeltrektellingen in het voor- en najaar. "We staan dan op de dijk en tellen alle vogels die voorbijtrekken. Er zijn veel telposten in België. Het doel is om te ontdekken hoeveel vogels overvliegen, welke richting ze uitgaan en over welke soorten het gaat. Er zijn twee periodes dat vogels overvliegen. Vele passeren hier alleen in voor- en najaar, andere komen hier enkel om te broeden of te overwinteren."

Vogelwerkgroep ARDEA, tel. 0494 33 63 09

Help mee padden oversteken

In februari-maart zijn er iedere avond vrijwilligers op pad om padden, kikkers en salamanders veilig over te zetten. “Er worden schermen geplaatst en opvangemmers ingegraven", legt vrijwilliger Petra Andriessen uit. "Overstekende kikkers lopen tegen de schermen en vallen in de emmers. Nadien worden de kikkers overgezet aan de vijvers van het natuurgebied. Padden keren in een rechte lijn terug naar de plek waar ze zijn geboren na de winterperiode. Op dat moment wordt aan de automobilisten gevraagd minder snel te rijden.” 
Zo hoopt Natuurpunt om veel diertjes te redden want de Polder is een belangrijke habitat voor amfibieën.

www.hobokensepolder.be

Whoppie en Woelie nemen kinderen mee op ontdekkingstocht

Om interesse op te wekken bij kinderen, kan u in taverne ‘De Schorren’ gratis het Natuurpunt-doe-rugzakje ontlenen. Whoppie, een molletje, begeleidt de kleinsten op een interactieve, avontuurlijke tocht door een stukje wilde natuur. In deze rugzak zit een kaart, kompas, spelletjes en opdrachten van 5 tot 12 jaar. 

Er is ook de Woelie-wandeling. Die vertrekt vanuit Bistro Steiger 3 met een soortgelijke rugzak.

Praktische informatie

  • Locatie: Scheldehoevelaan, Schroeilaan
  • Grootte: 170 hectare

Naar het stadsplan

Meer info

Natuurbeheer
www.hobokensepolder.be

Geleide wandelingen met natuurgids
www.hobokensepolder.be
wandelingen@hobokensepolder.be

Dit artikel is gedeeld door