Aangifte van een geboorte

U moet de geboorte van uw kind aangeven. Er wordt dan een geboorteakte opgemaakt.

 

Wanneer aangeven?

Binnen de 15 kalenderdagen na de bevalling

 • De 15de kalenderdag is een zaterdag, zondag of feestdag?
  U hebt tijd tot de eerstvolgende werkdag.
   
 • U geeft de geboorte niet of niet op tijd aan?
  U riskeert een boete.

 

Wie kan de aangifte doen?  

 • de vader of de meemoeder
 • de moeder 
 • beide ouders samen

 

Moeten beide ouders de aangifte doen?         

De moeder of de vader/meemoeder kan alleen de aangifte doen indien   

 • de moeder gehuwd is met de vader of meemoeder, of
 • als het kind al vóór de geboorte werd erkend door de vader of de meemoeder. Lees meer over erkenning.

 

Beide ouders moeten aanwezig zijn als

 • ze niet gehuwd zijn, en
 • de vader/meemoeder het kind nog niet heeft erkend vóór de geboorte.

In dit geval gebeurt de erkenning tegelijk met de geboorteaangifte. Zowel de moeder als de vader/ meemoeder moeten dan aanwezig zijn. Lees meer over erkenning vóór de geboorte.

 

Hoe aangeven?

1. In het ziekenhuis 

 • Als ouder kan u de geboorteaangifte ter plaatse in het ziekenhuis doen. 
  Het ziekenhuis maakt met u een afspraak.  

 

2. In het stadsloket

 • Maak een afspraak met het stadsloket.(Thema 'Geboorte en adoptie - afspraak geboorteaangifte')
  U moet zich als ouder(s) persoonlijk aanmelden.
 • Als uw kind in Antwerpen of een van zijn districten geboren is, kan u in elk stadsloket terecht. Als uw kind buiten Antwerpen geboren is, doet u de aangifte in de gemeente van geboorte.

 

Wat meebrengen? 

 • identiteitskaart/paspoort van de ouder die de aangifte doet
 • geboorteattest van de vroedvrouw of dokter. Niet nodig indien uw kind geboren werd in
  • ZNA Middelheim (Antwerpen)
  • ZNA Jan Palfijn (Merksem)
  • AZ Monica (Deurne)
  • GZA Sint Vincentius (Antwerpen)
  • GZA Sint Augustinus (Wilrijk)
 • trouwboekje/huwelijksakte als u gehuwd bent

Meer lezen over 'naamsverandering kind'. 

 

Wat krijgt u mee naar huis?

 • een formulier voor zwangerschapsvergoeding voor de ziekteverzekering
 • een blanco polioattest

 

Tarief

Gratis

 

Snel naar

 

 

 

Meer info 

Stedelijk Contactcenter
info@stad.antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door