Taxi. Thinkstock

Wat zijn taxicheques?

De stad Antwerpen stelt taxicheques ter beschikking aan (tijdelijk) minder mobiele 65-plussers en aan personen met een handicap. Zo kunnen zij taxiritten betalen aan een verminderde prijs.

 • Een taxicheque is 5 euro waard. U betaalt hiervan 2,75 euro.
 • Een taxicheque is geldig tot 31 december van het volgende jaar.
 • U kan maximaal 144 taxicheques per jaar kopen.

Wie kan taxicheques kopen?

Hoe koopt u taxicheques?

Digitaal

1. Vul het aanvraagformulier in.  

De stad kijkt na of u recht heeft op taxicheques. Indien u recht heeft, krijgt u een e-mail met verdere informatie en een rekeningnummer.

2. Betaal uw taxicheques.

Na ontvangst van uw betaling krijgt u uw taxicheques thuis opgestuurd.

Aan een stadsloket

1. Maak een afspraak met een stadsloket. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch via het nummer 03 22 11 333.

2. Ga naar het stadsloket. Breng volgende documenten mee:

 • Identiteitskaart.
 • Medisch attest.
 • Kleefbriefje van uw mutualiteit. U moet dit kleefbriefje afgeven. 

Taxicheques kopen met een volmacht

Als u in naam van iemand anders taxicheques wilt kopen, moet u deze documenten meebrengen:

 • Uw identiteitskaart.
 • Kopie van de identiteitskaart van de begunstigde.
 • Ingevuld en ondertekend volmachtformulier.

Heeft de begunstigde nog nooit taxicheques gehad? Breng dan alle documenten mee voor de aanmaak van een dossier. Kijk op voorwaarden 65-plussers of voorwaarden personen met een handicap voor meer info.

Hoe gebruikt u taxicheques?

Op de achterzijde van een taxicheque staan de gegevens van bedrijven die deze cheques aanvaarden. U kan deze bedrijven contacteren om een taxirit te bestellen. U betaalt de taxichauffeur met taxicheques. Toon ook uw identiteitskaart.

Goed om weten

 • U kan vervallen taxicheques niet omruilen.
 • U kan gestolen, verloren of beschadigde taxicheques niet vervangen.
 • Enkel u of uw begeleider kunnen taxicheques gebruiken.
 • U kan taxicheques voor 65-plussers niet cumuleren met taxicheques voor personen met een handicap.
 • Op taxicheques wordt geen geld teruggegeven.
 • U kan taxicheques niet gebruiken om bus- of tramritten te betalen.

Terugbetaling taxicheques

Taxicheques worden enkel terugbetaald:

 • bij verhuis buiten Antwerpen,
 • om medische redenen,
 • bij overlijden.

Terugbetaling aanvragen

 1. Vul het aanvraagformulier terugbetaling in.
   
 2. Geef het formulier en de taxicheques af in een stadsloket of stuur ze naar:

  stad Antwerpen
  SL/WGA/Taxicheques
  Grote Markt 1
  2000 Antwerpen
   
 3. Na 6 weken wordt het geld op uw rekening gestort.

Kan u het formulier niet zelf afdrukken? Contacteer het Stedelijk Contactcenter en vraag om een exemplaar op te sturen. U kan dit ook vragen aan een Selfloket in de stadsloketten. Een klantbegeleider helpt u er om het formulier op te zoeken, af te drukken en in te vullen.

Meer info

Stedelijk contactcenter
tel. 03 22 11 333
info@stad.antwerpen.be

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door