Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Heraanleg Straalstraat en rioleringswerken Toekomstlaan

Aquafin voert rioleringswerken uit in de Toekomstlaan en de Straalstraat. De riolering en de huisaansluitingen worden vernieuwd. Het district Merksem legt de Straalstraat, tussen de Toekomstlaan en de Vaartkaai, opnieuw aan in samenwerking met Aquafin.  In maart 2019 zijn de werken gestart. De werken in fase 1 en 2  zijn bijna afgerond. Als de weersomstandigheden het toelaten start de aannemer op 28 augustus 2019 met fase 3 van de werken in de Straalstraat. Om de hinder te beperken worden de werken uitgevoerd in verschillende fasen. De werken duren ongeveer tot begin 2020. 

Straalstraat

De heraanleg van de Straalstraat en de rioleringswerken in het gedeelte Toekomstlaan werden in het verleden uitgesteld wegens de werken aan de Bredabaan. Er werd een aangepast definitief ontwerp voor de Straalstraat opgemaakt dat rekening houdt met het opschuiven van de nieuwe Brug van den Azijn in westelijke richting. Hierdoor komt er meer ruimte vrij in de Straalstraat. 

Werken

In de Straalstraat en de Toekomstlaan worden de rioleringen en de huisaansluitingen vernieuwd. Er komt een gescheiden rioolstelsel dat ervoor zorgt dat regenwater en huisafvalwater in aparte rioolbuizen wordt opgevangen en afgevoerd. De weg in de Toekomstlaan wordt daarna in de oorspronkelijke staat hersteld. In de Straalstraat, tussen de Toekomstlaan en de Vaartkaai, wordt de weg heringericht na de rioleringswerken. 

De rijweg van de Straalstraat wordt 6m80 breed, inclusief goten en aangelegd in asfalt. Het voetpad aan de kant van de bebouwing wordt aangelegd in betonstraatstenen en is minimum 1m60 breed. Aan de andere zijde van de straat komt een dubbelrichtingsfietspad van 2m50 in roodbruine asfalt. Hier komt eveneens nieuwe verlichting. Tussen het fietspad en de rijweg ligt een schrikstrook van 1m20.

Ter hoogte van het kruispunt met de Toekomstlaan wordt een verkeersplateau voorzien. Het ontwerp van de Straalstraat sluit aan op het vernieuwde kruispunt met de Vaartkaai

De werken zijn gestart in maart 2019 en duren ongeveer tot begin 2020. Om de hinder te beperken worden de werken uitgevoerd in verschillende fasen. 

Fasering

Om de hinder te beperken worden de werken uitgevoerd in verschillende fasen. De aannemer tracht ervoor te zorgen dat de bedrijven zo goed mogelijk bereikbaar zijn. Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en weersomstandigheden wordt gewerkt volgens onderstaande fasering:

Fase 1: Toekomstlaan (tussen Maurits Luyckxstraat en gemeentegrens) en fase 2: Toekomstlaan (tussen gemeentegrens en Straalstraat, inclusief kruispunt Straalstraat) 

De werken in deze fasen zijn bijna afgerond. De aannemer voert nog enkele plaatselijke werken uit. Op dinsdag 27 augustus brengt de aannemer de toplaag asfalt aan in de Toekomstlaan en op het nieuwe verkeersplateau ter hoogte van het kruispunt met Straalstraat. Hiervoor wordt de straat volledig afgesloten (inclusief kruispunt Straalstraat) voor alle verkeer.

Verkeer​
Het verkeer komende van Schoten richting Merksem/Deurne wordt omgeleid via Kruiningenstraat – Eduard Steursstraat – Eethuisstraat – Oudebareellei – Bredabaan – Deurnsebaan of via Metropoolstraat – Vaartkaai – Ingenieur Menneslaan – Minister Delbekelaan. het verkeer komende vanuit Deurne/Merksem richting Vaartkaai wordt omgeleid via Bredabaan – Oudebareellei – Eethuisstraat – Eduard Steursstraat – Kruiningenstraat – Metropoolstraat. Het deel Toekomstlaan Schoten waar niet wordt gewerkt blijft bereikbaar voor plaatselijk verkeer via Jozef Cogelslei.

Fietsers worden omgeleid via Deurnsebaan – fietshelling Brug van den Azijn – Vaartkaai – Metropoolstraat – Pletterijstraat.

Vanaf woensdagochtend 28 augustus 2019 wordt de Toekomstlaan tussen Maurits Luyckxstraat en Straalstraat, inclusief kruispunt Straalstraat, terug opengesteld.

Fase 3 - Straalstraat (tussen Toekomstlaan en Vaartkaai)
De laatste fase omvat de werken in de Straalstraat tussen Toekomstlaan en Vaartkaai. De werken starten vanaf 28 augustus 2019 en duren tot het einde van het jaar. De aannemer legt een gescheiden rioleringsstelsel aan. Daarna wordt de wegenis vernieuwd. Het profiel van de Straalstraat tussen de Toekomstlaan en de Deurnsebaan wordt doorgetrokken tot aan de Vaartkaai. Aan de zijde van de bebouwing komt een nieuw, breder voetpad in betonstraatstenen. De rijweg wordt vernieuwd in asfalt. Aan de zijde van de Brug van den Azijn komt een dubbelrichtingsfietspad in rode asfalt. 

Verkeer
Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via Toekomstlaan – Jozef Cogelslei – Metropoolstraat – Vaartkaai. Fietsers worden omgeleid via Vaartkaai – fietshelling Brug van den Azijn. Voor voetgangers wordt een doorgang voorzien aan de zijde van de bebouwing

Informatie

Alle mogelijke informatie over de werken vindt u in onderstaande links. Dit gaat van ontwerp tot plannen en infobrieven over de verschillende fasen van de werken.

Meer info

Wijkoverleg Merksem
Burgemeester J. Nolfplein 1
2170 Merksem 
tel. 03 338 72 49
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door