Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Evenementen verzekeringen en kosten

Voor een evenement binnen of in de openlucht zijn verschillende verzekeringen en vergoedingen verplicht. 

Verzekeringen voor een evenement buiten

Burgerlijke aansprakelijkheid

Organiseert u een evenement dan bent u aansprakelijk. Mensen die deelnemen aan de manifestatie, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheid geldt voor de hele duur van de manifestatie, dus ook voor de opbouw en afbraak van de infrastructuur. De stad kan naast een verzekering ook een waarborg vragen. Die waarborg wordt niet terugbetaald als er schade is die de stad moet herstellen. U mag de schade niet zelf herstellen. Dat moet gebeuren in overleg met de bevoegde stadsdienst. De premie voor de verzekering is afhankelijk van de aard van het evenement en de mogelijke risico’s.

Vrijwilligers

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor alle vrijwilligers is wettelijk verplicht. Een bijkomende verzekering voor lichamelijke ongevallen bevelen we aan. Meer daarover op www.vrijwilligerswerk.be. Ga langs bij uw verzekeringsagent en stel de gepaste verzekering samen.

Taksen en retributies voor een evenement buiten

Retributie voor het gebruik van de openbare weg

Als u een deel van het openbaar domein gebruikt, betaalt u een retributie. Die is afhankelijk van de duur van het evenement en de oppervlakte. Alle straten op het grondgebied van de stad worden ingedeeld in verschillende zones qua retributie. Een overzicht en de volledige tekst van het reglement vindt u via de links onderaan deze tekst.

Sabam

Als u muziek van anderen speelt, betaalt u een bijdrage aan de Belgische auteursmaatschappij Sabam. Meer info vindt u op www.sabam.be.

Billijke Vergoeding

Naast Sabam betaalt u soms ook een Billijke Vergoeding. Daarmee betaalt u de uitvoerende kunstenaars en producenten om hun muziek in het openbaar te gebruiken. De aangifteformulieren voor verschillende types van evenementen en acties vindt u via www.ikgebruikmuziek.be. Voor tijdelijke activiteiten betaalt u een vergoeding voor 24 of 48 uur. Er zijn speciale regelingen voor bijvoorbeeld onderwijsactiviteiten, kerstmarkten of carnavalvieringen.

Verzekeringen voor een evenement binnen

  • Vraag de eigenaar of de locatie voldoet aan de voorschriften van brandveiligheid en bekijk of het is opgenomen in het huurcontract.
  • Als u een zaal of locatie huurt voor uw evenement, dan gaat u na of de verhuurder een Billijke Vergoeding op jaarbasis betaalt. Uw bijdrage wordt dan verrekend in de huurprijs.
  • Als uw evenement plaatsvindt in een stadsgebouw betaalt u naast de eventuele huur aan de desbetreffende dienst ook de verzekering voor franchise. Die is opgenomen in de brandpolis van de zaal.

Retributie voor ontlening feestmateriaal

Indien u in aanmerking komt om feestmateriaal van de logistieke dienst van de stad te ontlenen, zijn hier in bepaalde gevallen kosten aan verbonden. Meer info hierover vindt u hier.

Twee belangrijke punten zetten we alvast in de verf:

  • Bij ontlening van materiaal is een verzekering type ‘alle risico’s’ van het gehuurde materiaal aangewezen om diefstal en materiële schade te dekken.
  • Er zal ook een retributie zijn voor opkuis als het terrein niet proper is achteraf. 

Het volledige gebruiksreglement voor feestmateriaal vindt u onderaan deze pagina.

Dit artikel is gedeeld door