Contacteer stad Antwerpen

Evenementen verzekeringen en kosten

Voor een evenement binnen of in de openlucht zijn verschillende verzekeringen en vergoedingen verplicht. 

Verzekeringen voor een evenement buiten

Burgerlijke aansprakelijkheid

Organiseert u een evenement dan bent u aansprakelijk. Mensen die deelnemen aan de manifestatie, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheid geldt voor de hele duur van de manifestatie, dus ook voor de opbouw en afbraak van de infrastructuur. De stad kan naast een verzekering ook een waarborg vragen. Die waarborg wordt niet terugbetaald als er schade is die de stad moet herstellen. U mag de schade niet zelf herstellen. Dat moet gebeuren in overleg met de bevoegde stadsdienst. De premie voor de verzekering is afhankelijk van de aard van het evenement en de mogelijke risico’s.

Vrijwilligers

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor alle vrijwilligers is wettelijk verplicht. Een bijkomende verzekering voor lichamelijke ongevallen bevelen we aan. Meer daarover op www.vrijwilligerswerk.be. Ga langs bij uw verzekeringsagent en stel de gepaste verzekering samen.

Taksen en retributies voor een evenement buiten

Retributie voor het gebruik van de openbare weg

Als u een deel van het openbaar domein gebruikt, betaalt u een retributie. Die is afhankelijk van de duur van het evenement en de oppervlakte.
Tarieven:

  • De tarieven voor de Grote Markt, Groenplaats, Scheldekaaien, Gedempte Zuiderdokken en Theaterplein beginnen bij 300 euro per 500 m² per dag.
  • Voor de andere locaties op het grondgebied van de stad Antwerpen betaalt u vanaf 50 euro per 500 m² per dag.

Gelegenheidstapperijen

Als u gegiste of alcoholische sterke dranken schenkt en uw evenement langer dan 3 dagen duurt, betaalt u een taks op gelegenheidstapperijen.

Vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden

Vertoont u tijdens uw evenement een filmvoorstelling of een theaterstuk? Of organiseert u een beurs of een andere vermakelijkheid? Dan moet u dat melden en belasting betalen. Het bedrag dat u betaalt, hangt af van het soort van vertoning, voorstelling of vermakelijkheid en van het aantal (verwachte) toeschouwers per vertoning of per dag. In het basisreglement vindt u de richtlijnen.

Sabam

Als u muziek van anderen speelt, betaalt u een bijdrage aan de Belgische auteursmaatschappij Sabam. Vul de Sabam-aanvraag tot toelating in. Meer info vindt u op www.sabam.be.

Billijke Vergoeding

Naast Sabam betaalt u soms ook een Billijke Vergoeding. Daarmee betaalt u de uitvoerende kunstenaars en producenten om hun muziek in het openbaar te gebruiken. De aangifteformulieren voor verschillende types van evenementen en acties vindt u via https://www.unisono.be/nl. Voor tijdelijke activiteiten betaalt u een vergoeding voor 24 of 48 uur. Er zijn speciale regelingen voor bijvoorbeeld onderwijsactiviteiten, kerstmarkten of carnavalvieringen.

Verzekeringen voor een evenement binnen

  • Vraag de eigenaar of de locatie voldoet aan de voorschriften van brandveiligheid en bekijk of het is opgenomen in het huurcontract.
  • Als u een zaal of locatie huurt voor uw evenement, dan gaat u na of de verhuurder een Billijke Vergoeding op jaarbasis betaalt. Uw bijdrage wordt dan verrekend in de huurprijs.
  • Als uw evenement plaatsvindt in een stadsgebouw betaalt u naast de eventuele huur aan de desbetreffende dienst ook de verzekering voor franchise. Die is opgenomen in de brandpolis van de zaal.

Meer info