Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Adviesraad voor Dierenwelzijn

Sinds 12 februari 2008 heeft Antwerpen een Adviesraad voor Dierenwelzijn. De adviesraad geeft voorstellen rond dierenwelzijn en geeft erover advies. 

Wat doet de adviesraad?

Advies geven

De Adviesraad voor Dierenwelzijn geeft advies over en formuleert voorstellen rond alles wat in Antwerpen met dierenwelzijn te maken heeft. De adviesraad doet dit op eigen initiatief of op vraag van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en stadsdiensten.​

Samenwerking bevorderen

De Adviesraad voor Dierenwelzijn is ook een denktank en overlegplatform. Partners die werken rond dierenwelzijn ontmoeten er elkaar. Zo kunnen zij op een vlotte en efficiënte manier samenwerken.

De dienst Dierenwelzijn zorgt voor logistieke en administratieve ondersteuning. De vertegenwoordiger van de dienst Dierenwelzijn is een niet-stemgerechtigd lid van de adviesraad.

Wie zit in de adviesraad?

  • Dierenrechten- en dierenbeschermingsorganisaties actief in Antwerpen.
  • Koepelorganisaties die relevant zijn voor de werking op het Antwerpse grondgebied.
  • Personen met een bijzondere expertise op het gebied van dierenwelzijn.

Leden

  • Voorzitter: Tony Van Herenthals
  • Ondervoorzitter: Lieven Demuys
  • Secretaris: Fons Van den Bosch

Werking

  • De adviesraad vergadert enkele keren per jaar. 
  • Binnen de adviesraad kunnen werkgroepen worden opgericht. Deze werkgroepen formuleren adviezen rond een thema zoals duiven of moeilijk herplaatsbare honden.
  • Onderaan deze pagina vindt u de statuten, het huishoudelijk reglement en de verslagen van de adviesraad.

Meer info

Adviesraad voor Dierenwelzijn
tony.ada@telenet.be

Dierenwelzijn
tel. 03 338 36 60
dierenwelzijn@antwerpen.be