Contacteer stad Antwerpen

Cultuurraad Hoboken

De adviesraad cultuur is de plek waar het lokale beleid en cultuurgebruikers regelmatig bespreken wat het cultuuraanbod is, hoe het beter of ander kan en waar het beleid advies krijgt rond te nemen beslissingen.

Pianoconcert

Wat doet de adviesraad cultuur?

De adviesraad is een plek waar samen met het bestuur en de cultuurantenne wordt nagedacht over het cultuurbeleid in Hoboken. Is er genoeg aanbod? Is het aanbod goed genoeg? Moet het anders? Bereiken we genoeg Hobokenaars? Allemaal vragen die zo concreet mogelijk gemaakt worden waarna het beleid ermee aan de slag kan. 

Het districtsbestuur kan actief om advies vragen of de adviesraad cultuur kan spontaan adviezen aan het districtsbestuur bezorgen. De adviesraad komt samen op vraag van het district om bepaalde voorstellen te adviseren, of op eigen initiatief. De adviesraad werkt nauw samen met de cultuurantenne om haar adviezen aan het beleid te formuleren.

Wie zetelt in de adviesraad cultuur?

De adviesraad is samengesteld uit Hobokenaars met een gezonde interesse in het brede culturele veld. 

Kwalitatieve adviezen

De cultuurraad Hoboken levert kwalitatieve adviezen. Dit doen ze door de betrokkenheid en de inspraak van burgers te verzekeren:

  • bij beleidsvoorbereiding.
  • bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening.
  • en bij de evaluatie ervan.

De adviesraad neemt daarom ook de nodige initiatieven om de betrokkenheid en de inspraak te verzekeren van (alle) burgers.

Interesse in de cultuurraad? 

  • Contacteer de voorzitter  
  • tel. 0495 27 05 19 
  • Voorzitter cultuurraad, Draaiboomstraat 66, 2660 Hoboken

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door