Contacteer stad Antwerpen

Antwerpen als Ecostad

Verspreid over de stad liggen een aantal ecologische elementen, zoals natuurgebieden, slikken en schorren. Daarnaast heeft Antwerpen een groot aantal parken, kasteeldomeinen en bovendien een unieke fortengordel. Antwerpen is dan ook een lappendeken van verschillende groene elementen; een ecostad.

De Ecostad wordt gezien als een levendige open ruimte, waarin de fauna en flora groeimogelijkheden moeten krijgen. Natuur heeft een hoge belevingswaarde voor de stadsbewoners. De mens wordt beschouwd als een onderdeel van het ecologisch systeem en moet deze ruimtes recreatief kunnen gebruiken.