Contacteer stad Antwerpen

Adviesraad Sport en Bewegen

De adviesraad Sport en Bewegen geeft advies over het sportbeleid van Hoboken. Het ondersteunt verschillende initiatieven om mensen aan het sporten te krijgen en zetelt met enkele afgevaardigden in de stedelijke sportraad.

Jaak Schram Cross

Elk district heeft een adviesraad voor sport: Elke Hobokense sportclub, school of sportorganisator kan aansluiten en op die manier meewerken aan een gezond en sportief Hoboken.

Ondersteunen van initiatieven

In Hoboken ondersteunt de adviesraad onder meer de jaarlijkse Jaak Schram Parkloop elke derde zaterdag van november. Ook organiseren ze de viering van de Hobokense sportlaureaten in februari.

Kwalitatieve adviezen

De Hobokense adviesraad voor Sport en Bewegen adviseert het bestuur over zaken die met sport te maken hebben. Op die manier verzekeren ze inspraak van burgers aangaande het sportieve landschap van Hoboken. De sportraad adviseert over:

  • de lokale en stedelijke sportinfrastructuur
  • beleidsdossiers die met sport te maken hebben
  • reglementen voor project- en werkingstoelage.

Verslagen adviesraad sport en bewegen

2024

2023

Meer info

Mail: Sportantenne Hoboken, tel. 03 338 30 66

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door