Contacteer stad Antwerpen

Sportraad Merksem

De sportraad adviseert de districtsraad en de stedelijke sportraad over alles wat met sport te maken heeft.

Sportraad Merksem

Wat doet de sportraad?

  • De sportraad wil zoveel mogelijk mensen in het district Merksem onder de beste voorwaarden laten sporten.
  • De sportraad onderhoudt een goede samenwerking en overleg tussen het districtsbeleid (districtsschepen voor sport en sportantenne), de uitvoering (sportdienst) en het advies (sportraad).
  • De sportraad stimuleert sportactiviteiten die, altijd in samenwerking met het district of de sportdienst en één of meerdere aangesloten leden, worden georganiseerd.

Hoe is de sportraad samengesteld?

De samenstelling van de sportraad Merksem is een weerspiegeling van het sportlandschap in het district Merksem. Er zetelen zowel vertegenwoordigers van de clubs in, als deskundigen en afgevaardigden van de Merksemse scholen in de raad. 

Deze leden zetelen in de sportraad: Carina Rammon, Eddy Van Schevensteen, Hilde Dumon, Karin Geenrits, Laura Van den Berghe, Leo Goossens, Luc Van Cothem, Willy Apers, Kris Delanoeije, Tom Van Gelder, Annemie Delva, Vanessa Pauwels en Bruno Van Damme. Kris Scherer zetelt ook in de sportraad, maar heeft geen stemrecht. 

Hoe kan je lid worden van de sportraad? 

Is jouw sportvereniging nog niet aangesloten bij de sportraad maar heb je wel interesse in een lidmaatschap? Wil je graag de Merksemse scholen vertegenwoordigen? Ben je professioneel met sport bezig en wil je jouw kennis en netwerk graag ten dienste stellen van de Merksemse sportwereld? Laat het de sportantenne weten. 

Meer info

sportraad.merksem@antwerpen.be 

Ondersteunende dienst:

Sportantenne Merksem
Burgemeester Jozef Nolfplein 1, 2170 Merksem
tel. 03 338 72 68
sportantenne.merksem@antwerpen.be 

Dit artikel is gedeeld door