Leden van de adviesraad Gecorostad Antwerpen

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

Een goede, evenwichtige ruimtelijke ordening op schaal van de straat, de wijk, de stad is in de eerste plaats een gemeentelijke opdracht en bevoegdheid. De GECORO adviseert het stadsbestuur over ruimtelijke ordening en stedenbouw in Antwerpen.

Werk aan de winkel

De stad is op zoek naar deskundigen om deze legislatuur maandelijks te zetelen in de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening of kortweg 'GECORO'.

Samenstelling

De adviesraad telt 17 leden waarvan 10 deskundigen en hun plaatsvervangers.

De raad bestaat uit enerzijds vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen en anderzijds deskundigen.

Deze deskundigen weten wat er leeft in de stad en kunnen door hun ervaring, interesses of beroep een onderbouwde bijdrage leveren op het vlak van bijvoorbeeld:

 • ruimtelijke planning en stedenbouw
 • juridische aspecten ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • architectuur
 • publieke ruimte en landschapsarchitectuur
 • mobiliteit
 • infrastructuurprojecten
 • erfgoed
 • vastgoed en projectontwikkeling
 • transporteconomie
 • stadsgeografie/ - sociologie
 • milieukwaliteit
 • klimaatadaptatie
 • klimaatmitigatie en energietransitie

Bent u deskundige op één van deze domeinen en zet u zich graag in voor het maatschappelijk belang? Stel u dan kandidaat voor de GECORO. U kan uw kandidatuur indienen tot en met 31 december 2019 door een motivatiebrief en CV te sturen naar gecoro@antwerpen.be.

Een mandaat duurt +/- zes jaar en loopt gelijk met een legislatuur van de gemeenteraad. De GECORO vergadert gemiddeld eenmaal per maand.

Om het belang van de onafhankelijke werking van de GECORO te onderstrepen kunnen geen werknemers van de stad Antwerpen lid of plaatsvervanger zijn van deze adviesraad.

Voor meer informatie kan u tot en met 24 december terecht op onderstaande contactgegevens.

 

Contactgegevens

GECORO-secretariaat: gecoro@stad.antwerpen.be

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door