Contacteer stad Antwerpen

Masterplan Hoboken Centrum - Hoboken

Het centrum van Hoboken kampt met een gebrek aan goede ruimtelijke structuur en een identiteit. De Kioskplaats-Lelieplaats is het dorpshart van Hoboken, maar het plein is eerder een verbrede straat dan een aangenaam centrumplein. Het centrum moet dynamisch zijn, in samenhang met de omgeving. Een plek die uitnodigt om sociale contacten te leggen. Kortom, het centrum moet opnieuw een aangename verblijfsomgeving worden.

In Hoboken staat de verbetering van de centrumstedelijkheid voorop. Het masterplan is een visieontwikkeling op groter stedenbouwkundige niveau. Het studiebureau Brut-Landinzicht-Vectris werkte aan de verwevenheid tussen wonen, werken en ontspanning. Het zocht naar belangrijke ruimtelijke troeven om de buurt te doen heropleven.

Met de opmaak van het Masterplan Hoboken Centrum beschikken de stad Antwerpen en het district Hoboken over een ruimtelijk kader. Dat geeft een duidelijk ontwikkelingsperspectief en duidt kansen aan voor korte- en langetermijnprojecten, met lage en hoge investeringen. Het masterplan bepaalt de visie van de stad en het district voor Hoboken-Centrum. Het streeft een verbetering na op sociaal, ecologisch, economisch en cultureel vlak door wijzigingen in de ruimtelijke structuur aan te brengen.

Projectgebied

Het dorpscentrum van Hoboken.

Ambitie

Het masterplan versterkt Hoboken Centrum als stedelijke kern. Het plan maakt het centrum aantrekkelijker, bereikbaarder en aangenamer. In een goed functionerend centrum gaan voorzieningen samen met een aangename verblijfsruimte voor iedereen.

Proces

In september 2012 keurden het schepencollege en de gemeenteraad het masterplan goed. In december 2012 vond een tentoonstelling plaats over het masterplan. In 2014 wordt ook het 'plan van aanpak' voorgesteld.

kaartje met afbakening projectgebied
Projectgebied masterplan Hoboken Centrum

Meer info

Meer info over dit project vindt u op www.antwerpenmorgen.be.  

Stadsontwikkeling - ruimtelijke planning

ruimtelijkeplanning@antwerpen.be

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door