Contacteer stad Antwerpen

Ondersteuning kleine jeugdevenementen Wilrijk

Wil je zelf of met een groepje vrienden, je vereniging een evenement organiseren in district Wilrijk? Het district wil het initiatief van jongeren stimuleren en ondersteunen. 

 

Deze ondersteuning is een stimulans om zelf evenementen te organiseren. De ondersteuning kleine jeugdevenementen kan een flinke duw in de rug zijn. Hierdoor kan je evenement realiteit worden en stijgt de kwaliteit. Een fuif, een optreden, een buurtfeest, een zeepkistenrace,… het kan allemaal in aanmerking komen voor een ondersteuning kleine jeugdevenementen.


Criteria?

Een evenement is een activiteit afgebakend in tijd en ruimte. De volgende criteria zijn van toepassing bij de beoordeling van de aanvragen, het ingediende evenement hoeft niet aan alle voorwaarden te voldoen:

 • de mate waarin het evenement experimenteel, origineel, uitzonderlijk of vernieuwend is;
 • de mate waarin het project een samenwerking is tussen verschillende beleidsdomeinen, verenigingen, initiatieven of individuen; 
 • de mate van het sociaal engagement: ontmoeting tussen bewoners; 
 • het belang voor een buurt; 
 • het streven naar diversiteit; 
 • de manier waarop en de mate waarin promotie gemaakt wordt (en dus de mate van openbaarheid, privé activiteiten komen niet in aanmerking); 
 • de variatie binnen het evenement; 
 • de voorziene inkomsten en uitgaven; 
 • de aandacht voor duurzaamheid en ecologie.

 

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier moet volledig en tijdig ingediend worden. Dit moet ten laatste 2 weken (14 dagen) voor de geplande activiteit in het bezit zijn van de jeugddienst. De aanvraag gebeurt digitaal via de verenigingendatabank. Volgende documenten worden toegevoegd:

 • een inhoudelijke omschrijving van het evenement; 
 • een kostenraming; 
 • een voorbeeld van de aankondiging; 
 • een duidelijke omschrijving van het doel waarvoor de subsidie zal worden aangewend; 
 • andere gevraagde ondersteuningen voor hetzelfde doel.

Het districtscollege neemt een beslissing over je aanvraag en zal je hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Extra spel- en sportmateriaal nodig?

Wil je een activiteit van je vereniging extra pit geven met sport- of spelmateriaal? Bij jeugddienst Wilrijk kunnen verenigingen een heleboel spelmateriaal gratis ontlenen. Ook bij Buurtsport Antwerpen (gevestigd op het Kiel) kan je terecht voor spel- en sportmateriaal tegen betaling. 

Meer info

Jeugddienst Wilrijk
Heistraat 34a
2610 Wilrijk 
tel. 03 828 01 64
jeugddienst.wilrijk@antwerpen.be

 

Dit artikel is gedeeld door