Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Cultuurraad Berchem

De Berchemse cultuurraad (CuBa) geeft als adviesorgaan mee vorm aan het cultuurbeleid van het district.

Hoe vervult de cultuurraad van Berchem hun opdracht als adviesorgaan?

De cultuurraad formuleert bedenkingen bij het cultuurbeleid, maar doet ook voorstellen voor toekomstig beleid. Daarnaast doet de raad dienst als spreekbuis tussen het plaatselijke culturele veld en het districtsbestuur. Soms werken de leden mee aan de organisatie van culturele activiteiten in het district. In principe kan iedereen die interesse heeft in cultuurbeleid en -advies lid worden.

Samenstelling
In de raad zetelen vertegenwoordigers van plaatselijke culturele verenigingen en ook personen die cultureel actief zijn zoals kunstenaars, leden van een jeugdhuis of van de seniorenraad. Het bestuur van de cultuurraad bestaat uit twaalf leden en wordt om de zes jaar verkozen door de leden van de raad. 

Contactpersoon
An Roels (cultuurantenne Berchem)
an.roels@antwerpen.be
tel. 03 286 88 55

Heb je interesse? Hoe deelnemen?

Wil u in contact komen of samenwerken met andere Berchemse cultuurmakers? Informeer dan naar de voorwaarden om te zetelen in de cultuurraad van Berchem. Stuur hiervoor een mail naar cultuurraad.berchem@gmail.com.

Contact

Contacteer de cultuurraad rechtstreeks via cultuurraad.berchem@gmail.com.

Ondersteunende dienst

Cultuurantenne Berchem
Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem
tel. 03 286 88 55
an.roels@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door