Besluitvorming

Op deze pagina kan je de besluitvorming van de zoneraad en het zonecollege van Brandweer Zone Antwerpen inkijken. De zoneraden zijn live te volgen. Daarvoor vind je op deze dagen hier een link om deze digtaal te volgen. 

Bekijk besluitenlijsten en dagorde via raadpleegomgeving

Van de zittingen van deze organen van de Brandweer Zone Antwerpen dienen bepaalde stukken te worden gepubliceerd:

 • van het zonecollege: de besluitenlijst;
 • van de zoneraad: de dagorde en de besluitenlijst.

Deze documenten worden voortaan gepubliceerd op de raadpleegomgeving. Je kan het betreffende orgaan en de zittingsdatum selecteren. Op die manier krijg je een handig overzicht van de gepubliceerde stukken. 

De zoneraad van Brandweer Zone Antwerpen is live te volgen. Op deze pagina verschijnt op dat moment de link waar je de zoneraad digitaal kan volgen.

 

Wat is de zoneraad?

De zoneraad bestaat uit alle burgemeesters van een zone. Voor onze zone zijn dit de
burgemeesters van Antwerpen, Wijnegem en Zwijndrecht. De zonecommandant zetelt in de
zoneraad met raadgevende stem. Verder is de zoneraad aangevuld met de secretaris van de
zone, de bijzondere rekenplichtige en de adviseurs van de burgemeesters.

De zoneraad is het hoogste beleidsorgaan in de zone en heeft volheid van bevoegdheid. Zo
duidt de zoneraad het zonecollege, de bijzondere rekenplichtige, de secretaris en de
zonecommandant aan. De zoneraad bepaalt de gemeentelijke dotatie (na overleg met de
gemeenten) en de begroting van de zone.

Wat is het zonecollege?

Het zonecollege is proportioneel samengesteld uit leden die door de zoneraad onder zijn
leden werden gekozen. Omdat de zoneraad van Brandweer Zone Antwerpen maar drie
leden telt, is de samenstelling van het zonecollege identiek aan die van de zoneraad. De
zitting van het zonecollege vindt wekelijks plaats.
Naast de door de raad toevertrouwde opdrachten is het zonecollege belast met:

 • de bekendmaking en uitvoering van de besluiten van de zoneraad;
 • het beheer van de gebouwen en eigendommen van de zone;
 • het beheer van de inkomsten en de uitgaven van de zone;
 • de controle op de boekhouding;
 • de leiding van de werking binnen de zone;
 • het toezicht op het administratieve en operationele personeel van de zone;
 • de vertegenwoordiging van de zone bij het afsluiten van overeenkomsten waarbij de zone partij is (na goedkeuring door de zoneraad);
 • de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit het werkgeversstatuut van de zone;
 • de vertegenwoordiging van de zone bij rechtsgedingen (na goedkeuring door de zoneraad).
   

Begroting 2022 en 2023

U kan hier de meeste recente documenten inkijken:

Zittingen van de zoneraad (voor september 2022)

De stukken vanaf 9/2022 kan u bekijken in de raadpleegomgeving

Besluiten:

 

Zittingen van het zonecollege (Voor september 2022)

De stukken vanaf 9/2022 kan u bekijken in de raadpleegomgeving

​Besluiten:

De besluiten die in uitvoering van de openbaarheid van bestuur ter inzage zijn, kunnen via mail opgevraagd worden via secretariaat@bza.be.

Overige documenten:

Meer info

tel. 03 338 88 11
secretariaat@bza.be

Dit artikel is gedeeld door

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.