Contacteer stad Antwerpen

Langlopende toegang tot autoluwe zones en voetgangerszones met verdwijnpalen

Ligt je garage of bedrijf in een autoluwe zone met automatische verdwijnpalen? Dan kan je permanente toegang aanvragen om het gebied in en uit te rijden.

Toegang aanvragen tot een autoluwe zone of voetgangerszone

Kijk goed na welke documenten je nodig hebt.

Aanvragen

Toegang verlengen tot een autoluwe zone of voetgangerszone

Je krijgt een mail wanneer je bestaande toegang bijna gaat vervallen. Ga naar 'mijn aanvragen' en klik bij je bestaande toegang op de knop 'aanvraag verlengen'.

Aanvragen

Welke documenten heb je nodig?

Je kan online toegang aanvragen. Hiervoor heb je volgende documenten nodig:

Burger:

  • Aanmelden kan via A-profiel, Itsme, eID, app of sms.
  • De nummerplaat van je voertuig
  • Het aankoopcontract of huurcontract van je garage

Bedrijf:

  • Aanmelden kan via A-profiel, Itsme, eID, app of sms.
  • Foto van je nummerplaat
  • Je ondernemingsnummer
  • Een kopie of foto van de eigendomsakte of het huurcontract van de parkeerplaats
  • Een bewijs van de handelsactiviteit waarvoor toegang tot de zone noodzakelijk is (bv. inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen)

Je kan ook kortlopende toegang aanvragen voor bijvoorbeeld werken of een verhuis. Je moet bij de aanvraag duidelijk motiveren waarom je toegang nodig hebt tot de autoluwe zone. 

Toegang verlengen?

Je kan een bestaande toegang online verlengen. Ga naar je bestaande toegang bij mijn aanvragen en klik vervolgens op de knop 'aanvraag verlengen'. Je krijgt een bevestiging via mail wanneer de toelating is verlengd.

Locaties verdwijnpalen?

De verdwijnpalen worden geplaatst in autoluwe straten of in voetgangersgebied. Bekijk hier de zones met verdwijnpalen, met de venstertijden erbij.

Meer info?

Stedelijk contactcenter:

03 221 13 33

Maandag, woensdag en vrijdag: 9 tot 13 uur.

Dinsdag en donderdag: 12.30 tot 16.30 uur.

Email:  tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be 

Email: tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be

Lees meer