Contacteer stad Antwerpen

Consultatie

Met deze dienstverlening willen we particulieren die een eenvoudige en/of beperkte vraag hebben met betrekking tot brandveiligheid informeren of toelichten. In de eerste plaats verwijzen we je graag naar onze veelgestelde vragen. Als je met deze rubriek niet bent geholpen, dan kan je een consultatie aanvragen.

Wie kan beroep doen op deze dienstverlening? 

Elke particulier (bouwheer zonder architect, uitbater van een kinderopvang, bezorgde burger,...) die vragen heeft over de brandveiligheid van zijn/haar gebouw. 

Professionele personen (architect, studiebureau, syndicus,...) kunnen dit NIET, zij dienen een (voor)bespreking aan te vragen.

Wat kan je van deze dienstverlening verwachten? 

Een consultatie verloopt via een videogroepsgesprek (Google Meet) of telefonisch waar je vragen worden beantwoord door een consulent preventie. 

Consultaties vinden wekelijks plaats op donderdag, tussen 13u00 en 17u00. Een consultatie duurt maximum 20 minuten.

Tijdens een consultatie kan een scherm met een eenvoudig plan gedeeld worden. Zware bestanden of moeilijke plannen kunnen niet à la minute gedownload worden.

Na een consultatie is er geen schriftelijke opvolging meer mogelijk met de consulent preventie.

Een consultatie is niet onderhevig aan retributie, deze is gratis.

Indien je complexere vragen hebt, langere tijd en/of een verslag van het overleg nodig hebt, verwijzen wij je graag naar de mogelijkheid om een (voor)bespreking (= betalend) aan te vragen.

Hoe een consultatie aanvragen?

Je kan via het formulier een consultatie aanvragen. Je kiest voor een datum in de toekomst, die ten minste 24 uur VERDER ligt dan heden. Zo kan het secretariaat uw aanvraag tijdig verwerken.

Je ontvangt onmiddellijk na het verzenden een kopie van je aanvraag.

Hou de door u gevraagde datum vrij tussen 13u en 17u. Later ontvang je per mail een uitnodiging van BZA Preventie-  Google Agenda met het exacte uur.

Hoe bereid ik een consultatie voor? 

Je vult de aanvraag zo zorgvuldig mogelijk in en hebt indien mogelijk plannen en foto’s beschikbaar. 

We willen je vragen om tijdig aanwezig te zijn op de afgesproken dag én het uur. Indien je te laat aanwezig bent, moet je een nieuwe afspraak inboeken. Er is een strikte timing voorzien om iedereen zo vlot mogelijk verder te kunnen helpen.

 

Dit artikel is gedeeld door