Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Afdeling Klimaat en Leefmilieu (K&L)

De stad wil een voorbeeldige 'ecocity' zijn. De afdeling Klimaat en Leefmilieu (K&L) zet zich daar volop voor in.

De stad wil spaarzaam omspringen met energie, water en andere grondstoffen. Ze wil het verbruik beïnvloeden door in te grijpen in de energie- en milieuhuishouding van de stad en die van haar bewoners en bedrijven. Elke gebruiker van de stedelijke ruimte (bewoner, pendelaar, bezoeker en toerist) kan zijn steentje bijdragen.

 

De afdeling Klimaat en Leefmilieu (K&L):

 • regisseert en beheert de middelen om het Rationeel Energie Gebruik (REG) en milieubesparing mogelijk te maken;
 • wil energie- en milieuzorg, net zoals duurzame investeringen en ontwikkelingen binnen de stedelijke organisatie, vanzelfsprekend maken;
 • ontwikkelt publieksprogramma’s en diensten voor bewoners, bedrijven en bezoekers die hun energie- en milieufactuur willen verlagen;
 • bouwt kennis op over duurzaamheid, zodat het beleid onderbouwd kan beslissen.

De afdeling K&L bestaat uit twee teams:

 • beleid & interne duurzaamheid; 
 • publieksgerichte werking.

De afdeling K&L adviseert en begeleidt de stedelijke bedrijfseenheden en diensten met hun duurzaamheidsstreven. De stad wil zelf het goede voorbeeld geven en engageerde zich om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten.

Stad maakt energieboekhouding op

Dit stelt ons in staat om de resultaten van energiebesparende maatregelen te bestuderen. Daarnaast nemen we, samen met de netbeheerders, de openbare verlichting onder handen. We volgen daarbij een patroon van rationeel energie gebruik (REG). Verder bestudeert de stad welke hernieuwbare energiebronnen ze kan inzetten of promoten (getijdencentrale, warmtenetten, PV-panelen).

Stad wil duurzaam bouwen & ontwikkelen

Thema’s zoals water, natuur & ecologie, verkeer, leefbaarheid, energie en materialen moeten zo maximaal mogelijk en in steeds meer projecten geïmplementeerd worden van bij het begin. De Antwerpse bouwcode legt daarom een aantal verplichting op die vanuit het duurzaamheidsprincipe geïnspireerd werden.

Sommige aspecten hebben een duidelijke link met energie en/of een positieve invloed op CO2-reductie, zoals:

 • de verplichting om bij elk gebouw een minimaal aantal fietsparkeerplaatsen te voorzien;
 • de verplichting om bij nieuwbouw of uitbreiding van gebouwen nieuwe platte daken aan te leggen als groendak of een regenwaterput te voorzien;
 • het verbod om bij platte daken te kiezen voor dakbedekkingsmaterialen met een lage zonne-reflectie, dit gaat stedelijke opwarming tegen;
 • de voorschriften in verband met maximaal behoud, bescherming en heraanplant van groenelementen en de minimale verharding van buitenruimtes;
 • eenvoudige vergunningen voor de installatie van zonnepanelen;
 • toelatingen voor kleine windmolens;
 • een verbod op niet-duurzaam materiaalgebruik (ongecoate legeringen van lood, zink, koper).

Verder wil de stad als bedrijf een duurzaam aankoopbeleid voeren, waardoor ze haar leveranciers stimuleert om meer duurzame producten aan te bieden.

De stad werkt samen met de haven en hogere overheden aan een lucht- en geluidsplan. Ook deze aspecten moeten in Antwerpen verbeteren. Daarnaast wil de publiekswerking van K&L de stedelijke leefomgeving verbeteren met acties en projecten voor bewoners, bedrijven, bezoekers en specifieke doelgroepen.

Voor en door burgers

EcoSchool & EcoHuis(dokter)
De stad stimuleert ook het onderwijs om haar steentje bij te dragen. Scholen die structureel willen werken rond milieu en duurzame ontwikkeling, kunnen EcoSchool worden. Zij houden zich twee jaar lang aan de inspanningen van een EcoCharter. Ze krijgen ondersteuning van de afdeling EMA, zoals advies op maat van een eco-adviseur, (educatief) materiaal of subsidies.

Het EcoHuis Antwerpen is het advies- en demonstratiecentrum van de stad Antwerpen voor duurzaam bouwen, wonen en leven. Het EcoHuis maakt het voor de Antwerpenaar eenvoudiger om duurzaam te bouwen, wonen en leven en helpt de bewoners aan een lagere energie- en milieufactuur. Stadsontwikkeling doet dat met advies op maat van elke bezoeker, financiële tussenkomsten zoals premies en leningen en met projecten op maat van verschillende doelgroepen.

De EcoHuisdokter geeft bouwers en verbouwers ecologisch bouwadvies. Het EcoHuis heeft ook een tentoonstelling met zichtbare en haalbare investeringen in energie, water en materialen.

Buurtgroepen, overheidsdiensten, bedrijven of ngo’s kunnen in het EcoHuis gebruik maken van polyvalente vergaderzalen voor ontmoetingen of workshops in het kader van duurzaamheid.

Rond het EcoHuis kan iedereen een kijkje nemen in de Ecotuin of op de daktuin. Een Ecoshop, een infotheek en een EcoCafé maken het aanbod volledig.

Energiebesparingsfonds
De stad Antwerpen beschikt over een eigen energiebesparingsfonds dat Antwerpenaren financieel ondersteunt bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

Samen met andere partners

De stad Antwerpen werkt samen met bovenlokale overheden en organisaties:

 • de Vlaamse overheid,
 • het Covenant of Mayors,
 • Eurocities,
 • Vleva,
 • VVSG,
 • Transitiearena voor duurzaam wonen en bouwen,
 • Living Green.

 

Dit artikel is gedeeld door