Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Ding Dong Deurne

Ding Dong Deurne helpt bewoners om zelf initiatieven op te zetten en te organiseren. Een propere woonomgeving met overal bloemen en planten, keuvelende buren en spelende kinderen. Het kan in elke straat!

Ding Dong Deurne helpt bewoners om zelf initiatieven op te zetten en te organiseren. Een propere woonomgeving met overal bloemen en planten, keuvelende buren en spelende kinderen.

Vanaf 2020 beslissen de districten zelf over de ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven. Deurne zal dat doen onder de naam ‘Ding Dong Deurne’ (het voormalige Stadsmakers Deurne). De districtsraad keurde daarvoor een nieuw toelagereglement goed.

Ding Dong Deurne

De naam ‘Ding Dong Deurne’ refereert aan het aanbellen bij iemand en dan specifiek bij de buren. Want goede buren en een goede verstandhouding zijn belangrijk voor een gezellige, leefbare straat. Buurtbewoners kunnen op elkaar rekenen en ze kunnen altijd bij elkaar aanbellen. Via ‘Ding Dong Deurne’ wil het district de buurtbewoners motiveren om zelf buurtinitiatieven op te zetten en te organiseren.

Toelagereglement

Individuele bewoners, bewonersgroepen en verenigingen kunnen vanaf 1 januari 2020 gebruikmaken van volgende ondersteuningsvormen via ‘Ding Dong Deurne’:

  • ondersteuning van een straatactiviteit zoals een winter- of zomerfeest;
  • ondersteuning van een buurtgerichte activiteit over meerdere straten, zoals een buurtfeest;
  • ondersteuning van korte of lange speelstraten;
  • ondersteuning van vergroeningsacties, zoals de aanleg van een geveltuin en het ophangen van een groenslinger
  • ondersteuning van een Buurtboost waarmee een bewonersgroep, school of vereniging een positieve impuls kan geven aan de buurt op vlak van properheid of sociale hulp.

Meer info

Ding Dong Deurne
Districtshuis, Maurice Dequeeckerplein 1

tel. 03 338 45 12 - 03 338 45 84
dingdongdeurne@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door