Retributiereglement begraafplaatsen

De begraafplaatsen van de stad zijn gratis toegankelijk. Aan een as- of lijkbezorging op een begraafplaats kunnen wel enkele kosten verbonden zijn

Meer info

Dienst Financiën
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen 
tel. 03 338 6532 
fax 03 338 8567 

 

Dit artikel is gedeeld door