Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Seniorenraad Hoboken

De seniorenraad is een adviesorgaan die de beleidsmensen helpt en adviseert over alle aangelegenheden die de senioren aanbelangen.

Algemene en openbare vergaderingen

6 keer per jaar organiseert de Hobokense seniorenraad een algemene vergadering die bestaat uit stemgerechtigde en adviserende leden uit erkende seniorenbonden. In deze vergadering zetelen ook onafhankelijke senioren. 

Twee keer per jaar wordt er ook een openbare vergadering georganiseerd. Geïnteresseerde senioren kunnen meeluisteren en -praten, maar niet stemmen.

Kwalitatieve adviezen

De Hobokense seniorenraad levert kwalitatieve adviezen. Dit doen ze door de betrokkenheid en de inspraak van burgers te verzekeren:

  • bij beleidsvoorbereiding.
  • bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening.
  • en bij de evaluatie ervan.

De adviesraad neemt daarom ook de nodige initiatieven om de betrokkenheid en de inspraak te verzekeren van (alle) burgers.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de seniorenraad werden goedgekeurd in de districtsraad en beschrijven de manier van werken. De raad is niet meer zuilgebonden en onafhankelijken mogen zich  kandidaat stellen.

Hoe deelnemen?

Als u een agendapunt op de vergadering wil brengen bezorgt u het agendapunt 15 dagen voor de vergadering aan de seniorenconsulente.

Vergaderdata Hobokense seniorenraad

vergaderingdatumuurlocatie
algemene vergaderingmaandag 10 februari11.30 uurkasteel Sorghvliedt, Marneflaan 3, zaal Breughel
openbare vergaderingdinsdag 31 maart14 tot 16.30 uurWoonzorgcentrum Lichtenberg, Voorzorgstraat, feestzaal
algemene vergaderingmaandag 15 juni11.30 uurkasteel Sorghvliedt, Marneflaan 3, zaal Breughel
openbare vergaderingmaandag 12 oktober14 tot 16.30 uurlocatie nog niet gekend
algemene vergaderingmaandag 30 november11.30 uurkasteel Sorghvliedt, Marneflaan 3, zaal Breughel

Samenstelling Hobokense seniorenraad

Verslagen 2020

Verslagen 2019

Verslagen 2018

Adviezen 2018

Meer info

Mail: seniorenconsulente Hoboken
kasteel Sorghvliedt, Marneflaan 3, 2660 Hoboken
tel. 03 338 30 63

Dit artikel is gedeeld door