Contacteer stad Antwerpen

Seniorenraad Hoboken

De seniorenraad is een adviesorgaan die de beleidsmensen helpt en adviseert over alle aangelegenheden die de senioren aanbelangen.

Senioren die aan het vergaderen zijn

Algemene en openbare vergaderingen

6 keer per jaar organiseert de Hobokense seniorenraad een algemene vergadering die bestaat uit stemgerechtigde en adviserende leden uit erkende seniorenbonden. In deze vergadering zetelen ook onafhankelijke senioren. 

Twee keer per jaar wordt er ook een openbare vergadering georganiseerd. Geïnteresseerde senioren kunnen meeluisteren en -praten, maar niet stemmen.

Kwalitatieve adviezen

De Hobokense seniorenraad levert kwalitatieve adviezen, die rekening houden met specifieke behoeften van senioren. Dit doen ze door de betrokkenheid en de inspraak van burgers te verzekeren:

  • bij beleidsvoorbereiding
  • bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening
  • het vertalen van beslissingen naar senioren.

De adviesraad neemt daarom ook de nodige initiatieven om de betrokkenheid en de inspraak te verzekeren van (alle) burgers.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de seniorenraad werd goedgekeurd in de districtsraad en beschrijft de manier van werken. De raad is niet meer zuilgebonden en onafhankelijken mogen zich  kandidaat stellen.

Memorandum 2025-2030

Hoboken telt heel wat senioren. 16,6% van de inwoners is ouder dan 65 en 5,3% is tussen 60 en 65 jaar oud. En ook die bevolkingsgroep vergrijst pijlsnel. Tussen vandaag en 2030 stijgt het aantal 80-plussers in Vlaanderen met meer dan 20%. Hoboken zal die trend ongetwijfeld volgen. 

In dit memorandum in aanloop naar de lokale verkiezingen in 2024 geeft de Hobokense seniorenraad de belangrijkste ambities en actiepunten voor een succesvol Hobokens ouderenbeleid mee. Samen zetten we de lijnen uit en bouwen we verder aan een leeftijdsvriendelijk Hoboken. 

Hoe deelnemen?

Als je een agendapunt op de vergadering wil brengen bezorg je dit 15 dagen voor de vergadering aan de seniorenconsulente.

Wens je een agenda of verslag van een algemene of openbare seniorenraad? Vraag dit gerust op bij de dienst seniorenwerking. Zij stuurt je dan een exemplaar, digitaal of in papieren versie. Stuur hiervoor een mailtje naar naar  HO_Senioren@antwerpen.be of bel naar tel. 03 338 30 63.

Verslagen vergaderingen Hobokense seniorenraad

Altijd welkom! Volgende openbare vergadering: maandag 10 juni 2024

Seniorenraad Hoboken (samenstelling op 17/10/2023)

FunctieNaamMailadres
VoorzitterFrans Vervoortfrans.vervoort@telenet.be
SecretarisAnne Blondiauanne.blondiau@telenet.be
Leden met stemrechtLinda Wouters
Annie Vervoort
Rita Heirman
Hilde Corbeel
Rita Struyf
Josée Ceuppens
Hugo Coppens
Gerda Van Meirvenne
Jacques Rademakers
Agnes De Hertogh
Walter Tersago
Alexander Corremans
Annemie Cortvriendt
Hugo Van Camp
Lisette Robbens
Francine De Feu
Fons Verschaeren
Maggy Doumen
Eddy Van Thillo
Monique Dirckx
Professionelen met raadgevende stemIngrid Van Nieuwenhuyse
Steven De Lelie
Tim Peeters
An Debrueck
Bart Loret
Ann De Maeyer
Petra Andriessen

Je kan de Hobokense seniorenraad ook bereiken door te mailen naar HO_senioren@antwerpen.be, via tel. 03 338 30 63 (seniorenconsulente Hoboken) of door een bezoekje te brengen aan kasteel Sorghvliedt, Marneflaan 3, 2660 Hoboken.

Meer info

Mail: seniorenconsulente Hoboken
kasteel Sorghvliedt, Marneflaan 3, 2660 Hoboken
tel. 03 338 30 63

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door