Toelage lokale verenigingsleven Hoboken

Als Hobokense vereniging kan u een toelage krijgen van het districtsbestuur om activiteiten te organiseren. Via het toelagereglement kunnen verenigingen die voldoen aan de voorwaarden een subsidie ontvangen.

U kan uw toelage aanvragen via de verenigingendatabank van de stad Antwerpen. Uw vereniging maakt daarvoor eerst een gebruikersprofiel aan in die databank. Daarna vult u de formulieren elektronisch in om een toelage aan te vragen. De bewijsstukken stuurt u digitaal door.

Een vereniging kan een toelage verkrijgen in één van de hierna vermelde afdelingen. Klik op de link om direct naar de overeenstemmende website te gaan:

• Sport - https://sport.csjdatabank.be
• Cultuur - https://cultuur.csjdatabank.be
• Jeugd - https://jeugd.csjdatabank.be
• Senioren - https://samenleven.csjdatabank.be
• Personen met een handicap - https://samenleven.csjdatabank.be

Bekijk ook de stedelijke subsidies voor jongeren en jeugdverenigingen.

Hieronder vindt u het toelagereglement en een handleiding om een profiel aan te maken in de verenigingendatabank.

Meer info

  • Contacteer Cindy Kerremans
  • tel. 03 338 30 67
  • kasteel Sorghvliedt, Marneflaan 3, 2660 Hoboken

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door