Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Propere school propere stad

Kinderen en jongeren zijn échte consumenten. U merkt het ongetwijfeld in uw school. Daarom is het belangrijk om hen te sensibiliseren voor een goede aanpak van afval. En meer nog, om ze te leren afval te voorkomen, binnen de schoolmuren maar ook thuis. Tijdens de gratis workshops van de stad en Fost Plus ontdekken leerlingen hoe ze afval kunnen sorteren en voorkomen.

Kleuters mogen eens meerijden met een veegmachine tijdens 'Propere school, propere stad'

De stad Antwerpen, Fost Plus en het Vlaamse Gewest bieden voor elke leeftijd gratis workshops en animaties aan. Alle workshop worden op de school zelf gegeven.

Wat?

Met het project 'propere school, propere stad' biedt de stad Antwerpen interactieve en leerrijke activiteiten aan rond zwerfvuil, sorteren, afvalverwerking en recycleren. Zo leren leerlingen spelenderwijs waarvoor pmd of gft staat, wat er met dit afval gebeurt, waar het thuishoort, hoe we de afvalberg kunnen voorkomen, hoe een veegmachine werkt... Scholen kunnen zich ook inschrijven voor het Spel-de-Prikspel, waarin leerlingen te weten komen wat ze beter niet aanraken op straat, waar ze wel mee kunnen spelen, enzovoort…

Waarom?

Leerlingen worden op een speelse manier gesensibiliseerd om straten proper te houden, afval te voorkomen en juist te sorteren. Een demonstratie met een veegmachine of een eventuele poetsactie in de omgeving van de school, zorgt voor een grote betrokkenheid. Bij inschrijving voor het Spel-de-Prikspel worden ze alerter voor gevaren tijdens het spelen op straat.

Wanneer?

In overleg met de medewerkers wordt een programma op maat opgesteld. Het project kan op uw school één of meerdere voormiddagen plaatsvinden.

Waar?

Dit project vindt op de school zelf plaats.

Wie?

Kleuters en eerste graad lager onderwijs

Leerlingen volgen de workshop ‘Viesvuilland’. Tijdens deze voormiddag komt het verhaal van de prinses, een sorteerspel en een ritje met de veegmachine aan bod. Indien gewenst kan de eerste graad van de lagere school ook inschrijven voor het Spel-de-Prikspel; een spel over mogelijke gevaren op straat. De demonstratie van de veegmachine kan aangevuld worden met het  manueel vegen van de schoolomgeving of speelplaats door de leerlingen. De stad stelt daarvoor kleine bezems ter beschikking.

Schrijf hier in.

Tweede en derde graad lager onderwijs

Voor kinderen uit de tweede en derde graad van de lagere school is er de workshop ‘Leren Afval Beheren Op school’ (LABO). Leerlingen maken kennis met alle facetten van het sorteerproces. Ze krijgen tips die ze meteen op school en thuis kunnen toepassen.

Schrijf hier in.

Vierde en vijfde jaar secundair onderwijs

De vormingen voor het secundair onderwijs worden momenteel grondig gewijzigd waardoor er geen aanbod is in het eerste trimester van het schooljaar 2020 – 2021. Wij informeren u over het nieuwe aanbod zodra het mogelijk is.

Langdurig werken rond afval

Hebt u last van zwerfvuil, lukt sorteren niet goed of zou u de afvalberg willen verkleinen? Kortom, wilt u op school blijvend werken rond afval? 

Dan kunt u aanvullend terecht bij: 

  • EcoScholen Antwerpen. Zij geven gratis advies, materiaal en subsidies als u wilt werken rond milieuzorg op school. 
  • Milieuzorg op School. Zij helpen u om uw leerlingen te betrekken en te sensibiliseren. 
  • School aan de Beurt. Zij helpen u om de leefkwaliteit in en rond de school te verbeteren. 

U kan de verschillende initiatieven gemakkelijk met elkaar combineren.

Dit artikel is gedeeld door