Contacteer stad Antwerpen

Kinderopvang (brand)veiligheid

Een groepsopvang van kinderen moet voldoen aan verschillende veiligheidseisen.

Brandveiligheidsattest

Om een vergunning aan te vragen bij Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) heb je een brandveiligheidsattest A of B nodig.

Vraag een brandpreventie controle aan

De brandweer van stad Antwerpen komt het pand controleren voor opstart en maakt het verslag op. De burgemeester reikt het brandveiligheidsattest (A, B of C) uit. 

Vergunningsvoorwaarden en kwaliteitsbeleid

Het besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014) houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters regelt de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang.

Deze voorschriften zijn van kracht vanaf 1 april 2014 en zijn van toepassing op alle vormen van groepsopvang (vanaf minstens negen plaatsen).

De kinderopvang wordt opgedeeld in drie categorieën afhankelijk van het aantal kinderen dat tegelijk wordt opgevangen: klein, middelgroot en groot. Verder wordt er nog een onderscheid gemaakt in opvang in een gebouw dat onderhevig is aan de basisnormen en gebouwen die dat niet zijn.

De kindergroepsopvang moet voldoen aan de specifieke brandveiligheidsvoorschriften vermeld in artikel 23 (zie bijlage 2 van BVR 22 november 2013). Dit blijkt uit een brandveiligheidsattest A, B of C. Dit attest wordt na kennisname van het brandweerverslag uitgereikt door de burgemeester.

Evacuatie in een kinderopvang

Via dit filmpje kom je te weten hoe je best evacueert in een kinderopvang.

 

Nog meer weten over wettelijke brandpreventie voor kinderopvang? Surf naar de website van Kind&Gezin.

Dit artikel is gedeeld door