AG Kinderopvang Antwerpen

Hoe schrijft u zich in voor stedelijke kinderopvang?

Wilt u een plaats aanvragen in de stedelijke kinderopvang? We loodsen u doorheen de stappen.

1. Aanvraag

Wilt u een plaats aanvragen in één van onze opvanglocaties

Alle aanvragen komen terecht op een centrale aanvraaglijst.

Om uw kans op een opvangplaats te vergroten, raden wij aan om:

  • zo snel mogelijk nadat u weet dat u zwanger bent een aanvraag in te dienen;
  • meer dan één opvanglocatie op te geven in uw aanvraag;
  • niet enkel te zoeken in de omgeving van uw woonplaats, maar ook van uw werk.

Het volledige aanbod aan kinderopvang in Antwerpen vindt u in de kinderopvangzoeker.

2. Controle aanvraag

Wij controleren uw aanvraag zodra die binnenkomt. Als er gegevens ontbreken in uw dossier, contacteren wij u. Deze gegevens zijn nodig om te bepalen of u voorrang krijgt en op hoeveel dagen opvang u recht heeft.

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • een bewijs van het volgen van een opleiding;
  • een bewijs van tewerkstelling;
  • een attest dat u de voogd bent van het pleegkind;
  • een attest van laag inkomen;
  • ...

 

3. Reservatie

Is er plaats?
Dan reserveren wij voor u een opvanglocatie, startdatum en opvangdagen. We houden hierbij rekening met de voorkeuren die u opgaf in uw aanvraag. We kijken tot 3 maanden verder dan de startdatum die u opgaf. Wij kijken ook naar plaatsen binnen een straal van 5 km van uw woonplaats. 

Is er geen plaats?
Dan weigeren we uw aanvraag. U kan per kind 2 aanvragen doen voor de stedelijke kinderopvang.

Bekijk ook de vrije plaatsen in de kinderopvangzoeker.

Het contactpunt kinderopvang kan u helpen een plaats te vinden bij een andere opvang in Antwerpen.

 

4. Reservatie wijzigen

U mag de afgesproken opvanglocatie of startdatum één keer aanpassen (onder bepaalde omstandigheden).

Contacteer ons voor meer info:

5. Laatste controle

Ten laatste twee maanden vóór de afgesproken startdatum van uw kind contacteren wij u. We gaan dan na of uw werk- en woonsituatie intussen veranderd zijn.

Is uw situatie veranderd? Dan bekijken we samen of we uw reservatie moeten aanpassen.

 

6. Ondertekening schriftelijke overeenkomst

Voor de start van de opvang maakt u een afspraak met de locatie voor een intakegesprek. U maakt kennis met de opvang en ondertekent samen een schriftelijke overeenkomst. Uw kind kan starten in de stedelijke kinderopvang.

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door