AG Kinderopvang Antwerpen

Hoe schrijft u zich in voor stedelijke kinderopvang?

Wilt u een plaats aanvragen in de stedelijke kinderopvang? We loodsen u doorheen de stappen.

1. Aanvraag

Wilt u een plaats aanvragen in één van onze opvanglocaties

Alle aanvragen komen terecht op een centrale aanvraaglijst.

Om uw kans op een opvangplaats te vergroten, raden wij aan om:

  • zo snel mogelijk nadat u weet dat u zwanger bent een aanvraag in te dienen;
  • meer dan één opvanglocatie op te geven in uw aanvraag;
  • niet enkel te zoeken in de omgeving van uw woonplaats, maar ook van uw werk.

Het volledige aanbod aan kinderopvang in Antwerpen vindt u in de kinderopvangzoeker.

2. Controle aanvraag

Wij controleren uw aanvraag zodra die binnenkomt. Als er gegevens ontbreken in uw dossier, contacteren wij u. Deze gegevens zijn nodig om te bepalen of u voorrang krijgt en op hoeveel dagen opvang u recht heeft.

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • een bewijs van het volgen van een opleiding;
  • een bewijs van tewerkstelling;
  • een attest dat u de voogd bent van het pleegkind;
  • een attest van laag inkomen;
  • ...

 

3. Reservatie

Is er plaats?
Dan reserveren wij voor u een opvanglocatie, startdatum en opvangdagen. We houden hierbij rekening met de voorkeuren die u opgaf in uw aanvraag. We kijken tot 3 maanden verder dan de startdatum die u opgaf. Wij kijken ook naar plaatsen binnen een straal van 5 km van uw woonplaats. 

Is er geen plaats?
Dan weigeren we uw aanvraag. U kan per kind 2 aanvragen doen voor de stedelijke kinderopvang.

Bekijk ook de vrije plaatsen in de kinderopvangzoeker.

Het contactpunt kinderopvang kan u helpen een plaats te vinden bij een andere opvang in Antwerpen.

 

4. Reservatie wijzigen

U mag de afgesproken opvanglocatie of startdatum één keer aanpassen (onder bepaalde omstandigheden).

Contacteer ons voor meer info:

5. Laatste controle

Ten laatste twee maanden vóór de afgesproken startdatum van uw kind contacteren wij u. We gaan dan na of uw werk- en woonsituatie intussen veranderd zijn.

Is uw situatie veranderd? Dan bekijken we samen of we uw reservatie moeten aanpassen.

 

6. Ondertekening schriftelijke overeenkomst

Voor de start van de opvang contacteert de locatie u voor een intakegesprek. U maakt kennis met de opvang en ondertekent samen een schriftelijke overeenkomst. Uw kind kan starten in de stedelijke kinderopvang.

 

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door