Strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen

Het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen biedt een overkoepelende visie inzake stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en stedenbouw in Antwerpen.

Luchtfoto van Antwerpen - 2016

Eind 2006 werd het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen (s-RSA) goedgekeurd. Het stadsbestuur had zich in de jaren daarvoor, samen met heel wat bewoners, instellingen en groeperingen, gebogen over de vraag: 'Hoe moet de stad Antwerpen er over vijftien jaar uitzien?'

Het s-RSA, dat de titel 'Antwerpen Ontwerpen' meekreeg, is dan ook een globale blauwdruk voor de ruimtelijke toekomst van de stad. Het bevat ruimtelijke richtlijnen in verband met wonen, groen, water, mobiliteit en publieke ruimte die van toepassing zijn op de hele stad, en het doet ook uitspraken over gebieden waarin de stad moet investeren om tot een samenhangende ruimtelijke structuur te komen.

In alle projecten wordt zeer veel aandacht besteed aan de verbetering van het openbaar domein. De stad moet een leefbare woonomgeving zijn, waar ook vlak bij huis gewerkt en ontspanning gezocht kan worden.

'Antwerpen Ontwerpen' werkt enerzijds met beelden uit het collectief geheugen (Antwerpen als waterstad, havenstad, metropool, enz.) en zet anderzijds in op vijf strategische ruimtes, waarvoor het telkens een visie, een programma en acties opstelt.

De stad geeft aan vijftien hefboomprojecten een hoge prioriteit. Het zijn die acties die de stad vandaag leefbaar en welvarend moeten maken.

Het structuurplan geeft ook aan waarvoor nog bijkomende studies, RUP’s, inventarissen en handleidingen nodig zijn voor een betere ruimtelijke planning.

Het huidige strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen, beantwoordt niet langer aan alle maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Daarom werkt de stad aan een nieuw ruimteplan voor Antwerpen (SRA).

Meer info

Meer informatie over het structuurplan vandaag en de vernieuwing ervan vindt u via https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/structuurplan-vandaag/over

Stadsontwikkeling - ruimtelijke planning
 ruimtelijkeplanning@antwerpen.be 

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.