Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Kinderopvangtoelage

Met de kinderopvangtoelage betaalt de stad een deel van de kostprijs voor de opvang van je kind.
 

Wat is de kinderopvangtoelage?

Met de kinderopvangtoelage betaalt de stad maximaal 14 euro per opvangdag.
Dit wordt aan het kinderdagverblijf uitbetaald, zodat het kinderdagverblijf je factuur reeds op voorhand kan verminderen.De toelage bedraagt maximum de helft van je factuur.

Je kinderdagverblijf komt in aanmerking als :

 • het kinderdagverblijf met een vaste maandprijs werkt;
 • het een groepsopvang betreft (vergund voor meer dan 8 kinderen);
 • de vaste prijs maximum 32 euro per dag bedraagt;
 • het kinderdagverblijf is aangesloten bij het systeem van de kinderopvangtoelage.

Hier vind je een overzicht van de verschillende kinderopvanginitiatieven die zijn aangesloten bij het systeem van de kinderopvangtoelage. 

Je komt in aanmerking voor kinderopvangtoelage als: 

 • één van de ouders in Antwerpen woont;
 • je kind nog niet naar school gaat;
 • je kind naar een opvang gaat op weekdagen tussen 6 en 20 uur;
 • je over een geldig attest inkomenstarief van Kind en Gezin beschikt.

Wanneer kan je de toelage aanvragen?

 • Ten vroegste twee maanden voor de start van de opvang en ten laatste in de maand dat de opvang gestart is. Een aanvraag kan ook later, mogelijk wordt de toelage daardoor pas de volgende maand toegekend.
 • De kinderopvangtoelage wordt berekend volgens het tarief van Kind en Gezin voor opvang met een prijs volgens inkomen. Dit attest kan u pas twee maanden voor de start van de opvang aanvragen.
 • Bij voorkeur heeft u al een contract met de kinderopvang afgesloten.

Hoe wordt de kinderopvangtoelage berekend?

 • De vaste maandprijs wordt herleid naar een fictieve dagprijs: het maandbedrag voor een voltijds opvangplan wordt gedeeld door 17,7. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde aanwezigheid van 17,7 dagen, rekening houdend met feestdagen, verlofdagen en respijtdagen.
  Bijvoorbeeld: Als je per maand 495 euro betaalt, betekent dat een fictieve dagprijs van 28 euro per opvangdag. (495 euro/17,7 opvangdagen = 28 euro per opvangdag).
 • Als de fictieve dagprijs hoger is dan 31 euro dan wordt de fictieve dagprijs op 31 euro gezet.
 • Deze fictieve dagprijs wordt verminderd met het bedrag dat u krijgt van de kinderopvangTOESLAG (3,23 euro in 2019). 

 • De stad betaalt het verschil tussen de fictieve dagprijs (na aftrek van de kinderopvangTOESLAG), en je IKT-tarief. Je IKT-tarief is de dagprijs die je zou betalen in een kinderdagverblijf dat werkt met een prijs op basis van je inkomen.
   
 • Het bedrag van de toelage hangt dus af van je inkomen en van je opvangplan (dit omvat hoeveel dagen je kind naar de opvang gaat) met bijhorende maandprijs, en bedraagt maximum 14 euro per dag.
   
 • De toelage bedraagt maximum de helft van de factuur.

TOELAGE per dag (max 14 euro) = FICTIEVE DAGPRIJS (max 31 euro)  _ 3,23 euro _  IKT-tarief

Wat is de kinderopvangtoeslag?

De kinderopvangtoeslag is een deel van het nieuwe kinderbijslagsysteem van Vlaanderen, dat ingaat op 1 januari 2019. Hiermee krijg je van Vlaanderen een korting van 3,23 euro (later geïndexeerd) per opvangdag. Voor een opvangdag tussen 3 en 5 uur krijg je nog de helft van dit bedrag. Kind en Gezin zal dit bedrag op je rekening storten van zodra het kinderdagverblijf de aanwezigheden van je kind aan hen heeft bezorgd. Zie ook  www.groeipakket.be. De kinderopvangtoelage van de stad Antwerpen wordt berekend na aftrek van deze Vlaamse kinderopvangtoeslag.

Hoe registreer je je voor de kinderopvangtoelage?

 

 • Ga naar mijn.kindengezin.be en klik op ‘inkomenstarief aanvragen of simuleren’. Opgelet: gebruik een eID-kaartlezer met pincode, een federaal token of de app Itsme.
 • Als je het attest hebt ontvangen, ga dan naar www.antwerpen.be/kinderopvangtoelage en registreer je.
 • Start een nieuwe aanvraag en vul de tariefcode van het attest inkomenstarief van Kind en Gezin in het betreffende vakje.
 • Je krijgt nadien een bericht.

Tip

Ben je nog niet ingeschreven maar wil je nu al weten hoeveel je zou betalen bij een kinderdagverblijf met vaste prijs dat is aangesloten bij het systeem van de kinderopvangtoelage? Bereken het op www.antwerpen.be/kinderopvangtoelage

Hulp nodig?

Vraag aan de verantwoordelijke van je kinderdagverblijf om je verder te helpen.


Meer info:

en kijk op het menu ‘STAP 3: Hoeveel kost kinderopvang?’

 • contactpuntkinderopvang@antwerpen.be

 

Dit artikel is gedeeld door