Contacteer stad Antwerpen

Goedgekeurde BPA's en RUP's

Op het kanaal Ruimtelijke Planning vindt u de bestaande en geldende bijzondere plannen van aanleg (BPA's), gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en masterplannen die werden opgemaakt door de stad Antwerpen. Ze vormen een hulp als u een eerste idee wil krijgen van de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn in een bepaald gebied. Als u concreet een aankoop plant of bouwplannen heeft, neemt u best contact op met de stedelijke afdeling stedenbouwkundige vergunningen.  

De documenten vindt u in de origineel goedgekeurde versie.

Het is mogelijk dat onderdelen van de voorschriften en/of plannen niet meer volledig juridisch bindend zijn omwille van later door de hogere overheid genomen besluiten.

  • Zo besliste de bevoegde Vlaamse minister op 1 december 2000 onder meer om voor alle BPA's van voor die datum, de erbij horende parkeervoorschriften te schrappen. Dit betekent natuurlijk niet dat bij een eventuele vergunningsaanvraag geen voorwaarden kunnen opgelegd worden over parkeren. Ze zullen echter bekeken worden in het kader van het parkeerbeleid van de stad, net als voor projecten die niet in een BPA of RUP vallen. 
  • Het is ook mogelijk dat BPA's of RUP's niet meer volledig bindend zijn, omdat ze later (gedeeltelijk) gewijzigd zijn of door een ander plan overschreven werden.

Voor de meest recente juridische toestand van een BPA of RUP: contacteer de dienst stedenbouwkundige vergunningen.

Disclaimer: De digitale plannen en gerelateerde data van de plannen van aanleg en RUP's zijn niet rechtsgeldig en kunnen dan ook in geen geval beschouwd worden als officiële reproductie van de originele plannen!

Het gaat tevens over (soms oudere) wettelijke documenten waarbij plankaarten en voorschriften samen moeten gelezen worden, en die soms voor een leek niet makkelijk leesbaar zijn. Verder gelden soms ook andere stedenbouwkundige voorschriften die opgenomen zijn in de bouwcode of in verkavelingsvergunningen die (nog) niet online staan. De BPA's en RUP's die u op deze website vindt, zijn handig als u een eerste idee wil hebben, maar als u een aankoop plant of bouwplannen heeft, vraag dan bij voorkeur volledige informatie op bij de afdeling stedenbouwkundige vergunningen. 

Meer info

Stadsontwikkeling - vergunningen
klik hier

Stadsontwikkeling - ruimtelijke planning
ruimtelijkeplanning@antwerpen.be 

 

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door